etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

INTERLNK.EXE [:= DOS: client-aseman komento tiedostonsiirrossa rinnakkais- tai sarjaliitännän kautta; sijainti: \DOS]
intermediate väli- yhd ⁅tiedosto, vaihe⁆ ▶ intermediate file error during pipe (* DOS-sanoma) välitiedostohäiriö johdon aikana [:= välitiedostohäiriö eteenpäinjohtamisprosessin aikana, häiriö välitiedoston luonnissa vähäisen levytilan takia kun käyttäjä on käynnistänyt […]
intermediate object code Isg välimuodossa oleva kohdekielinen koodi [:= lähes valmis (linkkaamaton tai viimeistä käännösvaihetta odottava), periaatteessa koneen ymmärtämässä muodossa oleva ohjelmakoodi]
internal command sisäinen komento [:= COMMAND.COM-tiedoston sisällä oleva DOS-käyttöjärjestelmäkomento, esim. DIR, COPY]
internal cycle time sisäinen kiertoaika [:= prosessorin rekisterien sisällön päivityksen vaatima aika]
internal drive sisäinen asema [:= tietokoneen sisälle asennettava levy-, kasetti- yms asema]
internal overlay sisäinen peite [:= pääohjelmatiedostoon sisältyvä peite]
internal register sisäinen rekisteri (, prosessorin)
internal representation sisäinen esitysmuoto
internal resistance sisäinen vastus
internal tape drive sisäinen nauha-asema
internal wiring sisäinen kaapelointi [:= laitteen sisäiset sähköjohtoliitännät]
International Business Machines TN [:= yhdysvaltalainen tietokonevalmistaja: pieniä ja suuria tietokoneita, palveluja, oheislaitteita ja ohjelmistoja]
internationalization kansainvälistäminen (, ohjelman, käyttöjärjestelmän) [:= muuttaminen kansainväliseen muotoon] (* vrt localization)
Internet Internet-verkko [:= (USA:n puolustusministeriön alkuaan 1969 sotilaallisista syistä luoma ja liittolaismaihin rajoittunut) tietoverkkojen verkko joka on laajentunut käsittämään yrityksiä, yliopistoja ja yksityishenkilöitä eri puolilla maailmaa] ▶ what, if anything, can be done […]
Internet address Internet-osoite [:= TCP/ IP-verkon solmun (työaseman) osoite]
Internet Explorer TN [= IE] [:= Internet-selainohjelma; valmistaja: Microsoft]
Internet Service Provider [= ISP] Internet-palveluntarjoaja [:= yritys, joka tarjoaa maksusta Internet-yhteyksiä]
interpret vt tulkita [:= kääntää ohjelmakoodia rivi kerrallaan ajettavaksi]
interpreted Basic [= Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code] tulkittu Basic [:= Basic-tulkkikieli, esim. Basica TN , GW-Basic TN , QBasic TN ]
interpreted program tulkittu ohjelma
interpreter tulkki [:= lähdekielistä koodia rivin kerrallaan tulkitseva (kääntävä) ja suorittava ohjelma]
interpreter language tulkkikieli [:= ohjelmointikieli jonka avulla voidaan luoda rivi kerrallaan tulkittavia ja suoritettavia ohjelmia]
interprocess communication prosessienvälinen tiedonsiirto (* moniajoympäristössä)
interrupt keskeytys [:= käynnissä olevan käsittelyn keskeyttävä signaali]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi