etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

interrupt-driven keskeytyksiä käyttävä ⁅application/operation sovellus/toiminta⁆
interrupt handler keskeytysten käsittelijä [:= ohjelmaosuus joka huolehtii keskeytyksistä]
interrupt handling keskeytysten käsittely
interrupt request keskeytyspyyntö
interrupt service routine keskeytyspalvelurutiini
interrupt settings pl keskeytysasetukset
interrupt trapping keskeytyksenpysäytys
interrupt vector keskeytysvektori [:= osoitin keskeytysten käsittelijään]
interrupt-vector table keskeytysvektoritaulukko [:= eri keskeytysvektorit sisältävä käyttöjärjestelmän taulukko]
intersect 1 Joukko-oppi leikkaus 2 leikkaus [:= SQL-tietokanta: kaikki rivit jotka esiintyvät molemmissa taulukoissa]
intersection leikkauspiste ▶ the intersection of a column and a row sarakkeen ja rivin leikkauspiste
INTERSVR.EXE [:= DOS: server-aseman komento tiedostonsiirrossa rinnakkais- tai sarjaliitännän kautta; sijainti: \DOS]
interthread communication säikeiden välinen tiedonsiirto (* ohjelmoinnissa)
intranet sisäverkko [:= yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettu Internet-verkkoyhteysjärjestelmä]
intrinsic command sisäinen komento [:= komentotulkkiin tai -kuoreen sisäänrakennettu komento, esimerkiksi DOSissa CLS]
invalid ei-käypä, väärä ⁅expression ilmaus, drive specification levyaseman tunnus⁆
inverse value käänteisarvo
inverse video käänteisnäyttö [:= näytön lisäpiirre (näyttöattribuutti) joka toteutetaan valaisemalla merkkien tausta, sama kuin reverse video]
INVERT gate KÄÄNTEIS-portti [:= elektroninen piiri joka simuloi loogista EI-operaatiota, sama kuin NOT gate, EI-portti]
inverted quotation mark käännetty lainausmerkki [:= ‘-merkki]
inverter vaihtosuuntaaja [:= tasavirran vaihtovirraksi muuntava laite]
IO.SYS [:= DOS: perussyöttö- ja tulostusohjelma (BIOS); sijainti: juurihakemisto]
IOCTL [= Input/Output ConTroL] syötön ja tulostuksen hallinta
IP [= Internet Protocol] [:= TCP/IP-protollakokonaisuuden protokolla joka reitittää datapaketteja samassa tai eri verkoissa; eräs Yhdysvaltojen liittohallituksen kehittämä tiedonsiirtostandardi]
IP address IP-osoite [:= 32-bittinen numeerinen osoite, joka yksilöi Internet-työasemat]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi