etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

IPX [= Internet Packet eXchange] [:= NetWare TN -verkkoprotokolla sovellusten välisestä tiedonsiirrosta, Novell:in Internet-pakettienvaihtostandardi]
IRC [= Internet Relay Chat] [:= tekstimuotoinen Internet-ryhmärupattelu, "irkkaus"]
IRIS Indigo TN [:= 1990-luvun alun RISC PC -työasema; valmistaja: Silicon Graphics]
IRQ [= Interrupt ReQuest level] keskeytyspyyntötaso [:= oheislaitteen (esim. kovalevyn) konfiguroinnissa käytetty laitekytkinasetus laitekonfliktien estämiseksi]
IS department [= Information Systems] tietojärjestelmäosasto [:= atk-osasto yrityksessä]
ISA machine [= Industry-Standard Architecture 'tietokonealan standardiarkkitehtuuri'] ISA-kone [:= IBM:n AT-väylärakennetta hyödyntävä tietokone, vertaa: EISA machine, MCA machine]
ISDN [= Integrated Services Digital Network] ISDN-verkko [:= integroitu digitaalinen puheen ja datan välityksen 64-128 kbps nopeudella mahdollistava telepalveluverkko]
ISH [= Information SuperHighway] informaatiovaltatie [:= sähköposti-, tietoverkko-, televisio- ym viihdepalveluja sisältäväksi suunniteltu USA:n hallituksen ja teollisuuden suurhanke (hanke tuli esille vuonna 1994)]
ISO [= International Standards Organization] [:= Kansainvälinen standardointijärjestö]
ISP [= Internet Service Provider] Internet-palveluntarjoaja [:= yritys, joka tarjoaa maksusta Internet-yhteyksiä]
ISR [= Interrupt Service Routine] keskeytyspalvelurutiini
issue vt antaa ⁅a command komento⁆ ▶ this message is issued when the specified environment size is out of range (* DOS-selitystekstiä) tämä sanoma annetaan, kun määritellyn ympäristön koko poikkeaa sallituista minimi- ja maksimiarvoista
IT [= Information Technology] tietotekniikka, atk
IT manager [= Information Technology] atk-päällikkö
IT shop [= Information Technology] atk-osasto (* yrityksessä)
italic font Fontit kenofontti [:= kenoon piirretty fontti eli kursiivi, vastakohtana pystyfontti]
italic type kursiivi [:= kenossa oleva kirjasinlajiluokka]
italicize vt {brit myös: italicise} kursivoida ⁅tekstiä⁆
italics pl kursiivi(kirjaimet)
Itanium TN [aɪ'teɪniəm] [:= 64-bittisiä Intelin mikroprosessoreja palvelin- ja työasemakäyttöön, ensimmäiset 2001]
item kohta (, valikon, hakemiston yms)
iterate vt iteroida [:= toistaa]
iteration iteraatio [:= toistokerta]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi