etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

IC programmer integroitujen piirien ohjelmointilaite [:= laite joka kirjoittaa ohjelmoitavien piirien sisällön sähkövirran avulla]
IC socket integroidun piirin pistukka
IC testing integroitujen piirien testaus
ICL TN [= International Computers Ltd.] [:= Fujitsuun sulautettu eurooppalainen tietokonevalmistaja, lakkautettu 2002]
Icon [:= eräs erityisesti merkkijonojen käsittelyyn soveltuva ohjelmointikieli; käyttöympäristöt: Linux, Mac, Solaris, Cygwin (Windows Linux API)]
icon kuvake (* uusi vuonna 1993 kieleen levinnyt vastine), ikoni [:= käyttöliittymän oliota (esimerkiksi ohjelmaa, kansiota, asiakirjaa) kuvaava symbolinen kuva]
icon-based kuvakkeita käyttävä, ikoneihin perustuva ⁅user interface käyttöliittymä⁆
icon editor ikonieditori [:= ikonien luonti- ja muunnosohjelma]
iconic representation ikoniesitystapa
iconically adv ikonien avulla
iconize vt pienentää kuvakkeeksi [:= pienentää ruudulla näkyvä ikkuna kuvakkeeksi]
ICR [= Intelligent Character Recognition] älykäs merkintunnistus [:= tekoälyä hyödyntävä optinen merkintunnistus]
ID [= IDentifier, IDentification] tunniste [:= tunnusmerkkijono tai -numero, nimi]
IDAPI [= Integrated Database Application Programming Interface] [:= Borlandin ja muiden Microsoftin kilpailijoiden (IBM, Novell, WordPerfect ym) SQL-tietokantojen ohjelmointiliittymä, vertaa ODBC]
IDE 1 [= Integrated Drive Electronics, tälle lyhenteelle on myös muita ”tulkintoja”] IDE [:= moderni (1990-luvun alussa) kovalevyliitäntä jossa ohjauselektroniikan sisältävät levyt on kiinnitetty suoraan laajennusväylään, nyttemmin yleensä suoraan emolevylle ilman eri väyläkorttia] […]
identification 1 tunnisteiden avulla erottelu 2 tunniste [:= tunnusmerkkijono tai -numero, nimi]
identifier tunniste [:= tunnusmerkkijono tai -numero, nimi]
identify vt erotella tunnisteen avulla ▶ all variables are correctly identified kaikilla muuttujilla on oikeat tunnisteet
idle time tyhjäkäyntiaika, seisokki
idling I s tyhjäkäyntitila [:= laitteen tai ohjelman toimettomuus] II a tyhjäkäyntitilassa oleva ⁅program ohjelma⁆
IE [= Internet Explorer TN ] [:= Internet-selainohjelma; valmistaja: Microsoft]
IEEE [= Institute of Electrical and Electronics Engineers] [:= Sähkö- ja elektroniikkainsinöörien instituutti]
IFS [= Installable File System] asennettavissa oleva tiedostojärjestelmä
IGES [= Initial Graphics Exchange Specification] [:= valmistajista riippumaton tietokoneavusteisen suunnittelun tiedostomuotostandardi (eräs ANSI-standardi)]
ill-behaved huonosti käyttäytyvä ⁅application sovellus⁆

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi