etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LC LE LI LO LS LU LX

lay out vt {laid, laid} 1 sijoitella ⁅components on a pc board komponentit painetulle piirilevylle⁆ 2 asemoida ⁅sivu⁆
layer kerros (* yleiskielinen sana jolla on monia käyttöjä) [:= elektroniikassa: aineskerros puolijohdelaitteessa; tietokonegrafiikassa: yksi monikerroskuvion päälle asetettava kuviokerros]
layout 1 sijoittelu (, komponenttien), komponenttilayout 2 [= page layout] sivuasemointi, sivulayout
layout topology komponenttilayouttopologia [:= integroidun piirin komponenttien sijoittelun topologia]
lazy write laahaava kirjoitus [:= kätkömuistin sisällön myöhennetty kirjoitus levylle, vertaa write-behind cache, laahaava kätkömuisti]
LCD [= Liquid Crystal Display] nestekidenäyttö
LCD panel [= Liquid Crystal Display] nestekidenäyttöpaneli [:= tietokoneeseen kytketty valoa läpäisevä ohut nestekidenäyttö jonka kuva heijastetaan kankaalle]
LCD projector [= Liquid Crystal Display] nestekidenäyttöprojektori [:= piirtoheitintyyppinen projektori jonka lisälaitteena on tietokoneeseen kytketty valoa läpäisevä ohut nestekidenäyttö jonka kuva heijastetaan kankaalle]
LE file [= Linear Executable] LE-ajotiedosto [:= Windows 3.x ja Win95-98: 32-bittinen suojattutoimintatapavirtuaalilaiteajuritiedosto]
lead I [li:d] s liitinpiikki II [li:d] vt {led, led} johtaa III [lɛd] s lyijy [:= eräs alkuaine, lyhenne: Pb] IV [lɛd] […]
leaders [li:də(r)z] pl johdatusmerkit [:= katsetta rivillä eteenpäin johdattavat täytemerkit, esim. pisteet]
leading I s [lɛdiN] Kirjapainoala 1 välistys [:= rivien välinen etäisyys, sama kuin line spacing, rivinväli] 2 väliste [:= rivien väliin pantava lopputuloksessa näkymätön täytekappale] II a […]
learning curve oppimiskäyrä (, ohjelman)
leased vuokrattu ⁅laitteisto, puhelinlinja⁆
leased-line connection vuokralinjayhteys [:= vuokrattua linjaa hyväksikäyttävä tietoliikenneyhteys]
LED [= Light-Emitting Diode] LED-diodi [:= valoa lähettävä diodi]
left button vasen nappi
left click näpäytys hiiren vasemmalla napilla
left-click vt näpäyttää hiiren vasemmalla napilla
left-justified vasemmalle tasattu ⁅teksti⁆
left slash kenoviiva vasemmalle [:= \-merkki eli takakenoviiva]
legacy application perintösovellus [:= aikaisemmista käyttöjärjestelmistä periytynyt sovellus, esimerkiksi DOS-ohjelma]
legacy device perintölaite [:= ennen liitä ja käytä (plug-and-play) -laiteliitäntämenetelmää kehitetty laite]
legacy system perintöjärjestelmä [:= perinteinen suuri tietokone ohjelmistoineen]
legal-size paper lakilomakepaperi [:= anglosaksinen lakiasiaintoimistokäyttöön suunniteltu paperinkoko: 8,5" x 14"]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi