etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HA HD HE HG HI HL HM HO HP HS HT HU HY

hardware interrupt laitteistokeskeytys [:= laitteiston lähettämä keskeytys, vertaa software interrupt, ohjelmallinen keskeytys]
hardware maker laitteistovalmistaja
hardware multitasking laitteistotason monitehtävöinti [:= laitteistotasolla toteutettu monitehtävöinti joka on huomattavasti nopeampi kuin sen simulointi ohjelman avulla, esim. Intel 80386 TN :ssa]
hardware platform laitteistoympäristö [:= standardilaitteisto jota käytetään runkona kun rakennetaan erikoissovellusjärjestelmiä joko laitteita tai ohjelmia lisäämällä, vertaa hardware environment] ▶ the program will be ported to other hardware platforms ohjelma tullaan siirtämään […]
hardware reliability laitteiston luotettavuus
hardware requirements pl laitteistovaatimukset (, ohjelman)
hardware vendor laitteistojen myyjä [:= laitteistoja myyvä liike tai valmistaja]
hardwired function kaapeloitu toiminto
Harvard Graphics TN [:= alunpitäen 1980-luvulla DOSiin kehitetty esitysgrafiikkaohjelma; käyttöympäristöt: Windows 98 – XP; valmistaja: Serif]
hash clash hash-koodauskonflikti [:= hash-koodauksessa esiintyvä tilanne jossa kaksi erimuotoista koodattavaa lähtöavaintietojonoa koodautuu yhdeksi samanlaiseksi hash-koodatuksi tietojonoksi]
hash code hash-koodi
hash sign risuaita [:= #-merkki]
hashing [= etymologisesti: 'hyvinmuodostuneen tiedon koodaus epäselväksi mössöksi' eli scrambling] hash-koodaus [:= avainkenttien tiedon yksisuuntainen tiivistäminen ja lyhentäminen numeerisia menetelmiä käyttämällä, harvinaisempi synonyymi hash coding]
hashing algorithm hash-koodausalgoritmi [:= avainkenttätiedon tiivistysalgoritmi]
hashing scheme hash-koodausstrategia
hassle-free ongelmaton ⁅asennus⁆
hatching ristiviivoitus [:= varjostus piirtämällä ohuita viivoja toisiaan vasten, elävöittämiskeino taiteen lisäksi teknisissä piirustuksissa]
hatching pattern ristiviivoitustyyppi [:= ristiinviivoittamisen muodostama kuviointi]
HD [= High Density] korkeatiheyksinen (* levyke)
HDLC procedure [= High-Level Data Link Control] HDLC-proseduuri [:= kehyksiä (frames) käyttävä tiedonsiirtoyhteyden hallintamenetelmä]
head levyaseman pää
head count levyaseman päiden lukumäärä
head crash pään törmäys levyn pintaan [:= luku-kirjoituspään törmäys muistilevyn pintaan, jonka seurauksena levyasema saattaa tulla käyttökelvottomaksi]
head locking päiden lukitus (, levyaseman)
head parking päiden parkkeeraus (, kovalevyn)

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi