etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

impurities pl epäpuhtausaineet ▶ small areas of a chip are doped with impurities to give it desired electrical characteristics pieniä palan alueita käsitellään epäpuhtausaineilla haluttujen sähköisten ominaisuuksien antamiseksi sille ▷ silicon is easily contaminated by […]
in-house programming talonsisäinen ohjelmointi [:= firman sisällä tapahtuva ohjelmointi]
in-house software Isg talonsisäinen ohjelmisto [:= firman sisällä tuotettu ohjelmisto, vastakohtana third-party software, ulkopuolisen valmistajan ohjelmisto]
in-house software developer talon sisällä toimiva ohjelmien kehittelijä
in-house systems developer talon sisällä toimiva systeemisuunnittelija
in-line assembler riviassembler [:= muun ohjelman sisällä olevien konekielikoodirivien käyttömahdollisuus]
in-memory I a muistissa oleva ⁅ohjelmakoodi⁆; muistissa tapahtuva ⁅kääntäminen⁆ [:= RAM-muistissa sijaitseva tai tapahtuva] II adv muistissa ⁅kääntää⁆
in-place editing paikallaeditointi [:= toisen sovelluksen tuottaman olion editointi sen sovelluksen sisältä johon olio on sijoitettu, esimerkiksi OLEa käyttämällä]
in-RAM adv RAM-muistissa ⁅kääntää⁆
in-RAM compilation RAM-muistissa tapahtuva kääntäminen
in-use light toimintavalo [:= merkkivalo joka ilmaisee laitteen olevan toiminnassa]
inactive joka ei ole käytössä ⁅kovalevy⁆ [:= joka ei suorita paraikaa luku-kirjoitusoperaatioita]
inbound buffer saapuvan tiedon puskuri
inbound data transfer saapuva tiedonsiirto
inbound queue saapuva signaalijono (* verkossa)
incandescence hehku [:= kuumuudesta johtuva näkyvä valo, inkandesenssi, vertaa electroluminescence, sähköhohto]
incandescent lamp hehkulamppu
include directive sisällytysohje [:= ohje tiedostossa joka ilmaisee sen paikalle sisällytettävän toisen tiedoston nimen]
include file sisällytystiedosto [:= tiedosto joka sisällytetään toiseen tiedostoon sisällytysohjeen paikalle, joko jonkin ohjelmointikielen esikäsittelijän toimesta tai esimerkiksi tekstinkäsittelyssä tulostuksen yhteydessä]
incoming saapuva ⁅paketti, merkki, bitti⁆ (* tiedonsiirrossa)
incompatibility yhteensopimattomuus [:= 1) yhteensopivuuden puute; 2) yksittäinen ei-yhteensopiva seikka] ▶ there are some minor incompatibilities at the register level rekisteritasolla on joitakin pienempiä yhteensopimattomuuksia
incompatible yhteensopimaton ⁅laite, protokolla⁆
increment I vt lisätä (jollakin luvulla), inkrementoida II s lisäys, inkrementti
increment operator inkrementointioperaattori
incremental backup vaiheittainen varmistus [:= varmistusjärjestelmä joka perustuu tiedostojen perusvarmistuksen jälkeen muuttuneiden tiedostojen varmistamiseen]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi