etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LC LE LI LO LS LU LX

legal symbol lakisymboli [:= lakiasiaintoimistokäyttöön suunnitellun merkistön merkki]
legend selitysteksti [:= kuvan, kuvion, diagrammin yms teksti]
Leisure Suit Larry TN [:= peliohjelmia 1987 alkaen; käyttöympäristöt: DOS, Mac, iOS, Android ym; valmistaja: Sierra; Replay Games (uusi versio suunnitteilla)]
letter form kirjasinmuoto [:= tietyntyyppisen kirjasinlajin kirjasimille tyypillinen muoto, kirjasinleikkaus]
letter-quality printer laatukirjoitin [:= siistiä kirjeenvaihtojälkeä tulostava (kiekko)kirjoitin]
letter-size paper amerikkalainen kirjelomakepaperi [:= anglosaksinen meikäläistä A4:sta vastaava paperinkoko: 8,5" x 11"]
letter spacing kirjainten välistys [:= kirjainten välinen (lisä)välistys]
lettering kirjoitus [:= kirjaimista koottu kirjoitus, erityisesti fyysisessä mielessä ja ulkoasunsa puolesta, varsinkin otsikkoladontakirjoitusteksti, aikaisemmin usein siirtokirjaimilla toteutettuna]
level taso
level of gray harmaasävy
level-sensitive interrupt tasoherkkä keskeytys [:= MCA- ja EISA-väylien tukema useiden väyläkorttien jakama tietyn signaalitason käynnistämä keskeytys, vertaa edge-triggered interrupt, reunaliipaisukeskeytys]
lex [= LEXical analyzer] [:= Unix: leksikaalinen analysaattori jota käytetään C-ohjelmoinnissa komentojen käsittelyyn]
lexical analyzer leksikaalinen analysaattori [:= ilmimuodot (tokens) luokitteleva kielenkäsittelijä, sama kuin tokenizer, ilmimuotojen analysoija]
lexicographical order sanakirjajärjestys [:= matemaattisesti yksiselitteinen järjestys jossa kukin järjestettävä olio saa paikkansa edeltäjä-seuraaja -sekvenssissä kuten ikäänkuin sanat idealisoidussa sanakirjassa]
Lexmark TN [:= yhdysvaltalainen kirjoitin- ja oheislaitevalmistaja]
library kirjasto [:= ohjelmarutiinikokoelma]
library function kirjastofunktio [:= ohjelmakirjastoon kuuluva funktio]
library routine kirjastorutiini [:= ohjelmakirjastoon kuuluva rutiini]
library source code Isg kirjaston lähdekoodi [:= ohjelmakirjaston sisältö lähdekielisessä ohjelmoijan muunneltavassa asussa]
library utility kirjastoapuohjelma [:= kohdekielisten ohjelmakirjastojen ylläpito-ohjelma]
license I vt lisensoida II s am {licence brit} lisenssi
license agreement am {licence - brit} ohjelman lisenssisopimus
Licensing API [= Application Programming Interface] lisensointi-API [:= verkkolisenssimittausjärjestelmän ohjelmointiliittymä]
licensing fee lisensointimaksu
life cycle elinaika (, tuotteen)

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi