etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

incremental compiler vaiheittainen kääntäjä [:= lähdekoodia pala palalta kääntävä kääntäjä joka tehostaa ja nopeuttaa syntyvän ohjelman testausta]
incremental linker vaiheittainen linkkeri
indent I s sisennys II vt sisentää ⁅kappale, lähdekoodia⁆
indentation ohjelmakoodin sisentäminen (* esim. C-ohjelmoinnissa)
Indeo TN [= INtel viDEO technology] [:= Intelin 1990-luvulla kehittämä videokoodekki, jolloin se toimi Microsoftin Video for Windows ja Applen QuickTime -ympäristöissä, myyty vuonna 2000 Ligos Corporationille]
independent software developer itsenäinen ohjelmatalo [:= ohjelmatalo joka kehittelee omaan laskuunsa toisten valmistajien laite- tai ohjelmatuotteisiin liitettäviä ohjelmia]
index I s 1 indeksi [:= ohjelmointiyhteyksissä: matriisin alaindeksi; yleensä: osoiteaputiedosto] 2 hakemisto (* lähinnä yleiskielisessä ei-atk-merkityksessä) II vt indeksoida ⁅tiedosto, sanat⁆
index file indeksitiedosto [:= päätiedoston ”tietueiden” osoiteaputiedosto]
index generation hakemiston luonti [:= asiahakemiston luonti tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelman toimintona]
index space overhead indeksin tilavaatimus [:= indeksin vaatima tila prosenttiosuutena indeksoitujen tiedostojen koosta]
indexation indeksointi [:= indeksin eli osoiteaputiedoston luonti, joko tietokantatiedostoon tai teksti(nkäsittely)tiedostoihin liittyen]
indexed random-access file indeksoitu hajapääsytiedosto (* eli indeksoitu hajasaantitiedosto)
indexing indeksointi [:= sama kuin indexation]
indicator lights pl ilmaisinvalot [:= valot jotka ilmaisevat laitteen päällä olemisen tai toiminnan, esimerkiksi kovalevyn toimintavalo]
indirection operator epäsuora operaattori [:= C-kielen *-operaattori joka antaa siinä osoitteessa olevan arvon johon sen operandi viittaa]
indirectly adv epäsuorasti ▶ the array is addressed indirectly with a pointer variable matriisiin viitataan epäsuorasti osoitinmuuttujalla
indium antimonide indiumantimonidi [:= eräs merkittävä puolijohtava yhdiste]
inductance 1 induktanssi 2 [= inductance coil] induktiokela, kela
industry-standard microcomputer vakiomikro
industry-standard technology vakioteknologia [:= alalla yleisesti käytettyihin standardiratkaisuihin perustuva teknologia, vertaa proprietary technology]
infect vt saastuttaa ⁅a computer with a virus tietokone viruksella⁆
infection [= virus ~] (tietokonevirus-) tartunta
inference engine päättelykoneisto
infiltrate vt tunkeutua ⁅a computer tietokoneeseen⁆ [:= murtautua tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta]
infocenter [:= loppukäyttäjien palvelukeskus, erityisesti IBM-maailmassa]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi