etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HA HD HE HG HI HL HM HO HP HS HT HU HY

Hewlett-Packard TN [:= yhdysvaltalainen tietokone- ja oheislaitevalmistaja: PC-koneita, minejä, kirjoittimia]
hex number heksadesimaaliluku
hexadecimal heksadesimaalijärjestelmä [:= lukujärjestelmä jonka kantaluku on 16]
hexadecimal number heksadesimaaliluku
HGC [= Hercules TN Graphics Card] Hercules TN - grafiikkakortti [:= eräs tunnettu 1980-luvun IBM PC -yhteensopiva teksti- ja grafiikkakortti]
hi-rel component [= HIgh-RELiability] varmuuskomponentti [:= sotilaalliseen yms käyttöön tarkoitettu erittäin kestävä komponentti]
hi-res monitor [= HIgh-RESolution] korkeatarkkuusmonitori
hidden piilotettu ⁅file tiedosto, directory hakemisto, text teksti⁆
hidden costs pl piilokustannukset [:= kustannukset jotka eivät ole heti ilmeisiä, esim. joissain tapauksissa huolto- ja tarvikekustannukset]
hide vt {hid, hidden} piilottaa
hierarchical database hierarkkinen tietokanta [:= tiedot toisistaan riippuviin eri tasoihin järjestävä tietokantatyyppi]
high bit yläbitti [:= tavun kahdeksas bitti]
high-bit ASCII yläbitti-ASCII [:= kahdeksan bitin koodi ja 256 merkin ASCII-merkistö, sama kuin eight-bit ASCII, kahdeksan bitin ASCII]
high-bit character yläbittimerkki [:= kahdeksanbittinen ASCII-merkki jonka numero on välillä 128-255]
high-capacity suuren kapasiteetin omaava ⁅kovalevy⁆
high-capacity diskette suurkapasiteettilevyke [:= korkeatiheyslevyke]
high-density diskette korkeatiheyslevyke
high-end huippu- yhd PC PC⁆ [:= huipputehokas, huippukallis]
high intensity kirkastus [:= kirkastettuina merkkeinä ilmenevä näyttöattribuutti]
high-level formatting formatointi (, levyn) [:= levyn käytettäväksi valmisteleminen, sama kuin preparation]
high-level language korkean tason kieli, kehittynyt kieli [:= ohjelmointikieli joka ei ole koneenläheinen, esim. C, Basic, Cobol, jne]
high memory ylämuisti [:= 1) 640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM-muistialue (XMS-standardin terminologiassa nimeltään upper memory), perinteinen ylämuisti; 2) 1024 kt - 1088 kt välissä oleva XMS-standardin mukainen RAM-muistialue, XMS-ylämuisti]
high-memory area ylämuistialue [:= 1024 kt - 1088 kt välissä oleva XMS-standardin mukainen 64 kt RAM-muistialue, XMS-ylämuistialue] ▶ the program remaps part of its code into the high-memory area ohjelma sijoittaa uudelleen osan koodistaan ylämuistialueeseen
high-performance file system TN HPFS-tiedostojärjestelmä [:= OS/2:n käyttämä tehokas kovalevyn formatointitapa]
high-resolution monitor korkeatarkkuusmonitori

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi