etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LC LE LI LO LS LU LX

line terminator rivin päätemerkki [:= merkki(yhdistelmä) joka päättää rivimuotoisen tiedoston rivin, esimerkiksi ASCII(13) + ASCII(10) -merkkiyhdistelmä MS TN -DOSissa tai ASCII(10) UNIX:issa]
line type viivatyyppi [:= graafisen viivan tyyppi]
line width Elektr piiriviivan leveys
linear address space lineaarinen osoiteavaruus
linear memory lineaarimuisti [:= tavanomainen muisti (conventional memory) ja sitä seuraava jatkettu muisti (extended memory) tarkasteltuna yhtenäisenä muistialueena]
lineup laitemallisto (, valmistajan)
link I s 1 (hyperteksti-) linkki 2 (tiedonsiirto-) linkki, yhteys II vt 1 varustaa ⁅HTML-tiedostot HTML files⁆ (hyperteksti-) link(e)illä 2 linkata ⁅file(s) tiedosto(t)⁆ [:= 1) liittää […]
link program linkkausohjelma
linkable linkattavissa oleva ⁅tiedosto, kirjasto⁆
linkage linkkaus [:= kohdekielisten modulien liittäminen valmiiksi ohjelmaksi linkkausohjelman avulla]
linked list linkattu lista [:= Windows: (ikkuna)olioista koostuva dokumentoimaton järjestysluettelotietorakenne jossa kukin olio sisältää seuraavan olion osoittimen]
LinkedIn TN [:= 2003 perustettu työelämän verkostoitumistyökalu netissä]
linker linkkeri [:= linkkausohjelma]
linker map linkkerin segmenttikarttatiedosto [:= linkkerin luoma tiedosto joka luettelee latausmodulin segmentit siinä järjestyksessä, missä ne ovat latausmodulin sisällä, sama kuin map file]
linking linkkaus [:= 1) hypertekstilinkeillä varustaminen; 2) kohdekielisten modulien liittäminen valmiiksi ohjelmaksi linkkausohjelman avulla]
lint [:= C-kielen (Unix-)syntaksintarkistin]
Linux TN [= LINus Torvalds UniX] [:= Linus Torvalds'in alkuunpanema ei-kaupallinen Unix]
Linux ABI [= Application Binary Interface] Linux ABI [:= Linux-järjestelmien ABI eli binääriyhteensopivuusliittymä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa muista Unixeista peräisin olevien binäärisovellusten ajettavuus sellaisenaan Intel x86-alustalla]
liquid crystal display nestekidenäyttö
liquid crystal printer nestekidekirjoitin [:= laserkirjoitinta muistuttava nestekideteknologiaa käyttävä sivukirjoitin]
Lisp [= LISt Processing 'listojen käsittely'] [:= tekoälysovelluksiin käytetty ohjelmointikieli]
list I s lista II vt listata
list box listauslaatikko [:= uudentyyppisten käyttöliittymien dialogilaatikon listausikkuna, esim. hakemistolistausta varten]
list device listauslaite [:= laite jolla suoritetaan listaaminen eli yksinkertainen tulostus paperille]
list server listapalvelin [:= massasähköpostituslistaa (mailing list) hoitava palvelin, jolle voi ilmoittautua palvelun tilaajaksi]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi