etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HA HD HE HG HI HL HM HO HP HS HT HU HY

high-speed nopea ⁅tietoliikenne, modeemi⁆
high tech korkea teknologia
high-tech company korkean teknologian yhtiö
high technology korkea teknologia
highlight I vt kirkastaa, asettaa kirkaste ⁅an option vaihtoehdon⁆ kohdalle II s kirkaste [:= ohjelman ruudulla taustaa kirkkaampana näyttämä korostettu kohta]; kirkastettu lohko [:= lohko johon toimenpide kohdistuu, sama kuin joissakin […]
highlighting kirkastus
Hijaak Pro TN [:= kuvien muunnosohjelma; käyttöympäristöt: DOS, Windows; valmistaja: Inset Systems]
HIMEM.SYS [:= jatketun muistin hallintaohjelma; sijainti: \DOS tai \WINDOWS]
hinted font vinkeillä varustettu fontti
hints pl vinkit [:= apuohjeet; myös erityisesti: Adobe TN :n PostScript TN - tai LaserJet III TN -merkkien muotoa parantavat lisäohjeet]
history facility historiatoiminto [:= toiminto joka muistaa aikaisemmat ohjelman suorituksen vaiheet ja mahdollistaa palaamisen niihin]
hit s osuma [:= oikeaan osunut haku, esim. puskurimuistia käytettäessä tai tekstistä merkkijonoa etsittäessä, vastakohta miss, huti]
hit ratio osumatarkkuus [:= se suhdeluku jolla puskuri- tai kätkömuistin sisältö osuu oikeaan verrattuna epäonnistuneisiin hakuihin sieltä]
Hitachi TN [:= japanilainen sähkö- ja elektroniikka-alan yritys: suuria tietokoneita, CD-lukijoita, näyttöjä PC-koneisiin]
HLL [= High-Level Language] korkean tason kieli, kehittynyt kieli [:= ohjelmointikieli joka ei ole koneenläheinen, esim. C, Basic, Cobol, jne]
HMA [= High-Memory Area] ylämuistialue [:= 1024 kt - 1088 kt välissä oleva XMS-standardin mukainen 64 kt RAM-muistialue, XMS-ylämuistialue]
hoist vt nostaa ⁅part of an outline osa jäsentelystä⁆ [:= ajatusten jäsentelyohjelmasta (outline processor) puhuttaessa: tehdä jäsentelyn osasta väliaikaisesti koko jäsentelyn kohde]
hold vt {held, held} ▶ the disk must have enough space to hold the data being piped levyllä on oltava riittävästi tilaa, jotta johdetut tiedot mahtuvat sille
hole aukko [:= positiivinen epätasapainokohta valenssivyöhykkeessä]
Hollerith card Hollerith-kortti [:= reikäkortti, keksijänsä Herman Hollerithin mukaan; Hollerith-kortteja käytettiin Yhdysvaltojen väestönlaskennassa jo 1890-luvulla]
hollow tyhjä ⁅neliö, ympyrä⁆
Hollywood TN [:= esitysgrafiikkaohjelma; käyttöympäristö: Windows; valmistaja: Claris]
home computer kotitietokone
home corner alkukulma [:= ruudun vasen yläkulma]
home directory kotihakemisto [:= käyttäjän oma nimikkohakemisto Unix-maailmassa]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi