etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LC LE LI LO LS LU LX

listing listaus
literal literaali [:= ohjelmakoodissa esitetty sellaisenaan käytettäväksi tarkoitettu operandi]
lithium battery litiumparisto
lithium-battery-backed clock litiumparistolla toimiva kello
live link elävä linkki (* ohjelmien välillä)
load I vt ladata ⁅levyke, ohjelma, paperia⁆ II vi latautua (* ohjelmasta)
load module latausmoduli [:= muistiin ladattava ajettava ohjelmamoduli]
load time lataushetki (, ohjelman) [:= RAM- muistiin ohjelman ajoa varten lataamisen hetki]
load-time relocation lataushetkinen uudelleensijoittelu (, koodisegmenttien)
LOADFIX.COM [:= DOS: ohjelmanlatauksen paikkaava apuohjelma joka jättää ensimmäisen 64 kt lohkon tavanomaista muistia vapaaksi ohjelmista (käytetään joidenkin ohjelmanlatausongelmien poistoon); sijainti: \DOS]
local-area network [= LAN] lähiverkko, paikallisverkko
local-bus video paikallisväylänäyttö(teknologia) [:= keskusyksikön kellotaajuudella toimiva näyttöteknologia]
local communications line lähitietoliikennelinja
local computer lähitietokone [:= tietojenkäsittelylaitekokonaisuuteen paikallisesti kytketty tietokone, vastakohta remote computer, etätietokone]
local disk lähilevy [:= tietokoneen oma levy, vastakohta remote disk, etälevy]
local heap paikallinen kasa [:= ajonaikaista dynaamista muistin allokointia varten varattu tila sovellusohjelman sisällä]
local variable paikallinen muuttuja [:= tietyn rutiinin (ja mahdollisesti sen alirutiinien) tuntema muuttuja, sama kuin private variable]
localhost [:= paikallinen isäntäkone, oma tietokone, IP-osoite 127.0.0.1]
localization am {brit myös: localisation} sopeuttaminen paikallisiin olosuhteisiin, muuttaminen markkina-alueen kielelle (* vrt internationalization)
localize {brit myös localise} vt paikallistaa, muuttaa ⁅a keyboard näppäimistö, a manual opaskirja, a message sanoma⁆ markkina-alueen kielelle
locally adv ▶ the user is able to log on either locally or remotely käyttäjä voi ilmoittautua joko paikalliselta tai etäiseltä päätteeltään
locate vt etsiä ⁅liitin, tietue⁆
location 1 yl sijainti 2 paikka [:= osoite verkossa, URL]
locational coordinates pl paikkakoordinaatat [:= pisteen paikan ilmaisevat koordinaatat]
lock I vt lukita ⁅tiedosto, tietue⁆ II s lukko [:= ohjelmallinen lukituskeino, esim. tiedostoon kirjoittamisen estämiseksi]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi