etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT

instance ohjelman ajokappale [:= yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman kappaleista] ▶ multiple copies of a program running at the same time are called instances useita samanaikaisesti toimivia ohjelman kappaleita kutsutaan ajokappaleiksi
instantiate vt instantioida ⁅a variable muuttuja⁆ [:= allokoida sille muistia ja ottaa se käyttöön]
instantiation muuttujan instantiointi
instruction käsky
instruction mix käskykokoelma [:= testitarkoituksiin valittu prosessorikäskyjen kokoelma]
instruction pointer käskyosoitin
instruction set prosessorin käskysarja [:= prosessorin tukemat konekäskyt]
instrument instrumentti [:= mittalaite]
instrumentation instrumentaatio
insufficient riittämätön ⁅levytila, muistitila⁆
insulator 1 eristin, sähköeristin 2 eriste, eristeaine, eristemateriaali 3 sähköeriste
int data type [= INTeger] kokonaislukutietotyyppi
integer mathematics Isg kokonaislukulaskenta
integer type kokonaislukutyyppi
integral calculus integraalilaskenta
integrated circuit integroitu piiri
integrated-circuit design integroitujen piirien suunnittelu
integrated development environment [= IDE] integroitu ohjelmankehitysympäristö [:= editorin, kääntäjän, linkkerin ja virheiden poisto-ohjelman muodostama yhtenäisen käyttöliittymän ohjelmistokokonaisuus]
integrated software Isg integroitu ohjelmisto [:= ohjelmisto joka sisältää useita keskenään yhteensopivia sovelluksia samassa paketissa]
integrated solution integroitu ratkaisu
integration integrointi
integrity tietojen, tiedostojen ehjyys [:= turmeltumattomuus]
Intel TN [:= yhdysvaltalainen mikroprosessori- ja komponenttivalmistaja]
Intellifont TN [:= Agfa'n fonttien mittakaavamuunnostekniikka, käytössä esim. HP:n kirjoittimissa]
intelligence äly

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi