etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LC LE LI LO LS LU LX

loop silmukka [:= ohjelman osa jota toistetaan kunnes tietty ehto täyttyy tai ohjelma keskeytetään]
loop iteration silmukan iteraatio [:= silmukan toistokerta]
Loopback Adapter [:= Microsoftin käyttöjärjestelmän virtuaalinen verkkokortti joka palauttaa sille lähetetyt paketit välittömästi takaisin; voidaan käyttää koneen verkko-ohjelmistojen testaamiseen tai erilaisten virtuaaliverkkojen luomiseen]
loopback address [:= IP-osoite 127.0.0.1 eli localhost, paikallinen isäntäkone, oma tietokone]
lossless compression häviötön (tiedon)tiivistys
lossy compression häviöllinen (tiedon)tiivistys (* esim. JPEG-bittikarttakuvissa)
Lotus 1-2-3 TN [:= aikanaan erittäin suosittu 1980- ja 1990-luvun taulukkolaskentaohjelma; käyttöympäristöt: Windows; aiemmin: DOS, OS/2, Macintosh; valmistaja: IBM]
Lotus Domino TN [:= työryhmäohjelmiston palvelinosa joka toimii viesti-, sovellus- ja/tai verkkopalvelimena, aiemin tunnettu nimellä Lotus Notes Server; valmistaja: IBM (alkuaan Lotus)]
Lotus Notes TN [:= työryhmäohjelmisto; käyttöympäristöt: Windows, Mac OS, Linux; aiemmin: OS/2; valmistaja: IBM (alkuaan Lotus)]
low-bit ASCII alabitti-ASCII [:= seitsemän bitin koodi ja 128 merkin ASCII-merkistö, sama kuin seven-bit ASCII, seitsemän bitin ASCII]
low-emission monitor matalasäteilymonitori [:= näyttö joka lähettää vain vähän (ihmiselle ehkä haitallista) säteilyä, turvamonitori]
low-end perus- yhd PC PC⁆ [:= edullinen, verraten tehoton]
low-level formatting kovalevyn alustaminen [:= levyn tekeminen käyttökelpoiseksi ja formatoituvaksi]
low-level input/output functions pl matalan tason syöttö-tulostusfunktiot (, C-kielen) [:= puskuroimattomat ja muotoilemattomat tiedostonkäsittelyfunktiot]
low-level language matalan tason kieli [:= konekieli]
low memory alamuisti [:= 640 kt rajan alittava RAM-muisti, vertaa user memory, käyttäjämuisti]
low-power vähän virtaa käyttävä ⁅kovalevy, pala⁆
lowercase [= lower 'alempi' + case 'kasti' eli latojan kirjasinlaatikko jossa pidetään pieniä kirjaimia] I a pienillä kirjaimilla kirjoitettu ⁅teksti⁆ II s pienillä kirjaimilla kirjoitettu teksti
LSI circuit [= Large Scale Integration] LSI-piiri [:= integroitu piiri johon kuuluu 1000-10000 komponenttia]
luggable computer raahattava tietokone [:= siirrettäväksi suunniteltu painavahko PC-kone]
lurker piileskelijä [:= verkkokeskustelujen passiivinen seuraaja]
LX file [= Linear eXecutable] LX-ajotiedosto [:= OS/2 versio 2.0 32-bittinen suojattutoimintatapatiedosto]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi