etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HA HD HE HG HI HL HM HO HP HS HT HU HY
HEA HEL HER HEU HEW HEX

head levyaseman pää
head count levyaseman päiden lukumäärä
head crash pään törmäys levyn pintaan [:= luku-kirjoituspään törmäys muistilevyn pintaan, jonka seurauksena levyasema saattaa tulla käyttökelvottomaksi]
head locking päiden lukitus (, levyaseman)
head parking päiden parkkeeraus (, kovalevyn)
head-to-disk spacing pään etäisyys levystä [:= luku-kirjoituspäiden etäisyys kovalevystä, sama kuin flying height, liitoetäisyys]
header 1 sivun yläteksti [:= sivun yläreunaan tuleva teksti] 2 [= file header, header area] (tietokanta- tai ohjelma-) tiedoston alkuosa
header area tiedoston alkuosa [:= tiedoston alussa oleva alue jossa määritellään tiedoston ominaisuudet, esim. EXE-ohjelman uudelleensijoitusviitetiedot tai tietokantatiedoston kentät ja niiden pituudet, sama kuin file header]
header bytes pl alkutavut (, tietueen) [:= Lotus 1-2-3 TN -ohjelman solukohtaisen tietueen alussa olevat tiedon esitysmuodon sekä rivi- ja sarakesijainnin sisältävät tavut]
header file alkutiedosto [:= eräs C-kääntäjien yhteensopivuuden kannalta tärkeistä funktioprototyypit ja makrot sisältävistä tiedostoista jotka mainitaan niitä käytettäessä ohjelman alussa, eri kuin file header, EXE-tiedoston uudelleensijoitusviitetiedot sisältävä alkuosa]
header screen ensimmäinen ruutu [:= useampiruutuisen näyttötulosteen ensimmäinen ruutu]
header strip eristetty liitinrima, pääterima (, komponentin) [:= yhden tai usean liitinrivistön käsittävä eristetty liitinrima, jonka kautta komponentti liitetään sähköisesti muihin osiin]
header word alkusana (, lohkon) [:= muistilohkon alussa oleva lohkon sisältöä kuvaava sana (bittijono)]
headline otsikko
heap kasa [:= ajonaikaista dynaamista muistin allokointia varten varattu tila, alloc-funktioperheen käyttämä muistitila] ▶ the program consists of program code, data, stack and heap ohjelma koostuu ohjelmakoodista, tiedoista, pinosta ja kasasta
heap management kasan hallinta
heap-management function kasanhallintafunktio [:= alloc-funktioperheen funktio]
heat dissipation lämmön haihdutus
heat removal lämmön poisto
heat-sensitive paper lämpöpaperi [:= erikoispaperi jolle merkit muodostuvat lämmön vaikutuksesta, sama kuin thermal paper]
heat shield lämpökilpi [:= arkoja osia ylikuumenemiselta suojaava metallikilpi]
heat sink lämpönielu [:= metalliosa joka johdattaa liian lämmön pois komponentista]
help ohje (* käännös Windows-valikoissa)
HELP.COM [:= DOS 6: kokoruutuhypertekstityyppinen on-line-DOS-ohjekirja; sijainti: \DOS]
help key apua-näppäin

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi