etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I/ IB IC ID IE IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT
IMA IMB IMM IMO IMP

image kuva (* usein erityisesti bittikarttakuva)
image backup levykuvavarmistus [:= varmistus jossa luodaan täysin tarkka toisintokuva koko alkuperäisestä levystä varmistusvälineelle, esimerkiksi nauhalle, vertaa file-by-file backup, tiedostoittainen varmistus]
image-capture card kuvantallennuskortti [:= lisäkortti jolla digitoidaan ja mahdollisesti manipuloidaan kuvia, sama kuin frame-grabber board, ruudunnappauskortti]
image-capture program kuvantallennusohjelma [:= ohjelma joka tallentaa näyttöruudun muodostaman kuvan, sama kuin screen-capture program]
image compression kuvien tiivistys (* tallennustilan säästämiseksi)
image file kuvatiedosto [:= 1) grafiikka(bittikartta)kuvatiedosto; 2) RAM-muistin sisällöstä muodostettu tiedosto]
image frame ruutu [:= yhdellä virkistyskerralla ruudulle piirtyvä kuva, sama kuin frame]
image processing kuvankäsittely
image refreshing kuvan virkistys
imaging Isg kuvantaminen [:= lääketieteellisiin, tieteellisiin tai teknisiin tarkoituksiin tarvittavien tietokonekuvien luominen]
imbed {tai embed} vt (* imbed on harvinaisempi muoto kuin embed) upottaa ⁅formatting commands in a text file muotoilukomentoja tekstitiedostoon; assembly code in a C program symbolista konekielikoodia C-ohjelmaan⁆
immediate välitön
IMO [= In My Opinion] mielestäni(* lyhenne BBS-slangissa)
impact printer iskukirjoitin [:= mekaanisella iskurimekanismilla varustettu kirjoitin, esim. matriisi- tai kiekkokirjoitin]
imperative statement käskylause [:= ohjelmointikielissä: lause joka käskee tietokoneen suorittaa jonkin prosessointitehtävän]
implement vt toteuttaa ⁅a feature ominaisuus⁆ (* esim. ohjelmaa mukautettaessa tietyn käyttöjärjestelmän alle)
implementation toteutus
implementation-dependent toteutuksesta riippuva ⁅ominaisuus⁆
implementation-independent toteutuksesta riippumaton ⁅ominaisuus⁆
import vt 1 tuoda maahan, maahantuoda 2 tuoda ⁅text or graphics into a program tekstiä tai grafiikkaa ohjelmaan⁆
import filter [= data ~ ~] tiedon tuontisuodatin [:= toisen ohjelman luomien tiedostojen muunnossuodatinohjelma]
import/export facilities pl tiedon tuonti- ja vientimahdollisuudet (, ohjelman)
improper väärä ▶ this message may have been caused by improper drive jumpering tämä sanoma on voinut johtua levyasemien hyppylankojen asettamisesta väärin
Improv TN [:= taulukkolaskentaohjelma erityisesti finanssimallintamiseen, versioita vuosina 1991-96; ohjelmalla oli keskeinen merkitys NeXT-koneiden myynnin onnistumisessa; käyttöympäristöt: NeXTSTEP, Windows; valmistaja: Lotus]
impurities pl epäpuhtausaineet ▶ small areas of a chip are doped with impurities to give it desired electrical characteristics pieniä palan alueita käsitellään epäpuhtausaineilla haluttujen sähköisten ominaisuuksien antamiseksi sille ▷ silicon is easily contaminated by […]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi