etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JA JO JP JS JU

jagged epätasainen ⁅line viiva⁆ [:= kulmikkaita epätasaisuuksia sisältävä, esim. vinoviiva matalan resoluution lasertulosteessa]
jaggies pl epätasaisuudet (* näytöllä tai paperitulosteessa)
Java TN [:= alunpitäen Sun TN :in, nyttemmin Oraclen, C++-tyyppinen Internet-ohjelmointikieli]
JavaScript TN [:= Netscape TN :n Java-pienoisohjelmointikieli]
Jaz TN [:= 1990-luvulla valmistettuja isoja SCSI-magneetti-irtolevyjä (1 ja 2 Gt), joiden tekniikka oli kovalevyjen kaltaista; valmistaja: Iomega]
job työ; (tietokone)ajo
job control language työnhallintakieli
join yhdistys [:= SQL-tietokanta: rivien valinta eri taulukoiden rivejä yhdistävän ehdon mukaan]
JOIN.EXE [:= DOS: levyaseman toisen levyaseman hakemistoksi liittävä komento (Microsoftin versiossa 6 vain täydennyslevykkeellä); sijainti: \DOS]
Joomla! TN [:= vuodesta 2005 alkaen Mambosta eriytynyt avoimen lähdekoodin selainpohjainen sisällönhallintajärjestelmä verkkosivujen ylläpitoon, joka on ollut hyvin suosittu ja jolla on runsaasti lisämoduleita; ohjelmointikieli: PHP; tietokanta: MySQL tai MS SQL]
joystick [= 'lentokoneen ohjaussauva'] ohjaussauva [:= lentokoneen ohjaussauvan kaltainen kursorinohjauslaite, esim. simulaattoreissa tai pelikoneiden oheislaitteena]
JPEG [= Joint Photographic Experts Group] [dZei-peg] [:= tiivistetty kuvatiedostomuoto, jota käytetään esimerkiksi Internetissä, JPG-tiedosto]
JPEG compression [= Joint Photographic Experts Group] JPEG-tiivistys [:= (häviöllinen) bittikarttatiedontiivistysalgoritmi jota käytetään esimerkiksi TIFF- tai Targa-kuvien tiivistyksessä]
JScript TN [:= Microsoft TN :in Java-pienoisohjelmointikieli]
juggle vt vaihdella lennossa ⁅tasks tehtäviä⁆ [:= siirtyä monitehtävöintiympäristössä nopeasti eri tietojenkäsittelytehtävästä toiseen]
jump hyppy [:= siirtyminen muussa kuin käskyjen peräkkäisjärjestyksessä ohjelmaa suoritettaessa]
jumper hyppylanka [:= konfigurointilaite joka toimii valittavan sähkökytkennän avulla]
jumper pin hyppylankapiikki
jumper position hyppylankojen asento
jumper-selectable hyppylangoin valittava ⁅setting asetus⁆
jumper setting hyppylankojen asento
jumper switch hyppylankakytkin [:= hyppylangan eri asentojen muodostama ”kytkin”]
jumpering hyppylangoilla valittu kytkentä ▶ this message may have been caused by improper drive jumpering tämä sanoma on voinut johtua levyasemien hyppylankojen asettamisesta väärin
junction liitos [:= puolijohdeliitos, p-n-rajapinta, sama kuin semiconductor junction]
junction diode liitosdiodi [:= p-n-kiinteäainepuolijohdediodi]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi