etusivulle Atk-englannin sanakirja
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N NA NC ND NE NF NI NL NM NO NS NT NU

n-p-n transistor n-p-n-transistori [:= transistori jonka emitteri ja kollektori ovat n-tyyppiä ja kanta p-tyyppiä]
n-type semiconductor [= Negative] n-puolijohde [:= puolijohde jossa päävarauksenkantajina ovat negatiiviset elektronit]
name I s nimi (, tiedoston, hakemiston, polun, solmun, laitteen, resurssin, funktion, proseduurin yms) II vt nimetä ⁅tiedosto, resurssi, funktio, proseduuri⁆
name server nimipalvelin [:= palvelin, joka muuttaa URL-merkkijonopaikantimet numeerisiksi IP-osoitteiksi]
name service nimipalvelu [:= järjestely, joka muuttaa URL-merkkijonopaikantimet numeerisiksi IP-osoitteiksi]
naming conventions pl nimeämissäännöt (, muuttujien yms)
NAND [= Not AND] Logiikka EI-JA [:= looginen konnektiivi jonka totuusehto on seuraava: EI-JA-PQR on tosi jos ja vain jos yksikin lauseista P, Q ja R on epätosi ja epätosi jos ja vain jos kaikki lauseet ovat tosia]
NAND gate EI-JA-portti [:= elektroninen piiri joka simuloi loogista EI-JA-operaatiota]
nanometer nanometri
nanosecond nanosekunti
narrow-carriage printer kapeatelainen kirjoitin
national-language support vieraiden kielten tuki [:= englannin kielestä poikkeavien kielten merkistötuki]
native alkuperäinen ⁅file format tiedostomuoto; mode (prosessorin) toimintatapa⁆ [:= tietylle sovellukselle/prosessorille tms ominainen]
native mode alkuperäinen toimintatapa [:= 1) ei-emuloitu toimintatapa; 2) prosessorin tehokkaimpia muistinahallintaominaisuuksia hyödyntävä toimintatapa, esimerkiksi Intel:in 386-prosessorin toimintatapa jossa se pystyy käyttämään 4 gigatavun RAM-muistia ja 64 teratavun virtuaalimuistia]
natural-language interface luonnollista kieltä käyttävä käyttöliittymä [:= puhekielen joustavaa ymmärrettävyyttä tietokoneen avulla matkimaan pyrkivä käyttöliittymä]
NC [= Numerical Control] numeerinen ohjaus [:= laitteen toiminnan digitaalinen ohjaus, esim. työstökoneista puhuttaessa]
NCP 1 [= Network Control Program] [:= IBM:n edustaprosessorissa toimiva verkonhallintaohjelma] 2 [= NetWare TN Core Protocol] [:= Novell NetWare TN :n tiedostoissa käynnin ydinprotokolla (verkkotiedostojärjestelmä), vertaa […]
NCR TN [= National Cash Register 'kansallinen kassakone'] [:= yhdysvaltalainen tietokonevalmistaja (nyttemmin sulautettu AT&T:hen): isoja ja pieniä tietokoneita]
NDIS [= Network Driver Interface Specification] [:= Microsoftin ja 3Com'in verkkoajuriliitäntästandardi jota käytetään LAN Managerissa ja VINESissä, vertaa ODI]
NDW [= Norton TN Desktop for Windows] [:= tiedostojen hallintaan ja ohjelmien ajoon tarkoitettu työpöytä apuohjelmineen; käyttöympäristöt: DOS, Windows 3.x; valmistaja: Symantec]
NE file [= New Executable] NE-ajotiedosto [:= 1) Windows versio 1.x 16-bittinen reaalitoimintatapatiedosto; 2) Windows versio 3.0 16-bittinen suojattutoimintatapatiedosto; 3) OS/2 versio 1.x 16-bittinen suojattutoimintatapatiedosto]
near call lähikutsu
near-letter-quality output läheslaatukirjoitintulostus
near pointer lähiosoitin
NEAT TNchip set [= New Enhanced AT] NEAT TN -palasarja [:= Chips and Technologies TN neljä palaa sisältävä AT-järjestelmälogiikkapalasarja 1990-luvun alussa]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi