etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY
WID WIE WIL WIN WIP WIR WIS WIT WIZ

wide 1 leveä 2 laaja ⁅support kannatus, availability saatavuus, selection valikoima⁆
wide-area network kaukoverkko [:= maantieteellisesti eri paikkoihin ulottuva tietokoneverkko, vertaa local-area network, lähiverkko]
wide-carriage printer leveätelainen kirjoitin
wide character Unicode-merkki
wide-ranging kattava ⁅service network asiakaspalveluverkosto, studies -t tutkimukset⁆
widebodied leveärunkoinen ⁅plane lentokone⁆
widebody jet leveärunkoinen suihkukone
widen vt 1 leventää 2 laajentaa ▶ we are widening our customer base to include small and medium-size companies laajennamme asiakaskuntaamme käsittämään pieniä ja keskikokoisia yrityksiä
widespread laajalle levinnyt ⁅belief käsitys⁆
widget 1 yl vekotin, kapine 2 X-vekotin [:= X-Window System TN : käyttöliittymän ohjelmointitekninen moduli, vertaa gadget, X-kapine]
widow 1 yl leski(nainen) 2 [= ~ line] leskirivi [:= sivun alussa oleva yksittäinen rivi kun koko kappale ei mahdu samalle sivulle]
widow's allowance GB leskenavustus (* 26 viikkoa leskeksi jäämisestä)
widow's benefit GB leskenavustus
widow's pension leskeneläke GB leskeneläke (* yli 40 vuotiaille)
widowed leskeksi jäänyt GB a widowed mother with a young family receives a widowed mother's allowance with an addition for each child leskeksi jäänyt äiti, jolla on pieniä lapsia, saa leskiäidinavustusta, johon sisältyy kultakin lapselta maksettava lisäosa
widower leski(mies)
widows' benefit GB leskeneläke
width table fontin leveysarvotaulukko [:= suhteutetun fontin eri merkkien numeeriset leveysarvot sisältävä taulukko]
wield vt omata, pystyä käyttämään ▶ the party wields great clout because they have 55% of the seats puolueella on paljon valtaa, koska heillä on 55% paikoista
wild villi ⁅pointer osoitin⁆ [:= väärin annettu]
wild cards pl ▶ there are several wild cards that could presumably upset the outcome of the peace process on useampia tuntemattomia tekijöitä, joiden voisi olettaa häiritsevän rauhanprosessin lopputulosta
wildcard characters pl Atk jokerimerkit [:= merkit * ja ?]
wildcards pl Atk jokerimerkit [:= merkit * ja ?, sama kuin global characters]
wildcat a "villi" ⁅entrepreneur yrittäjä⁆ vi etsiä summanmutikassa; harjoittaa spekulointia ▷ he went wildcatting for oil to feed his refinery hän ryhtyi etsimään öljyä summanmutikassa saadakseen raaka-ainetta jalostamolleen
wildcat strike korpilakko

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi