etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

parts requirements pl osille asetetut vaatimukset
parts shortage pula osista
party 1 kutsut 2 seurue 3 Laki osapuoli ▶ national parties pl valtakunnalliset puolueet
party discipline puoluekuri
party politics Ipl puoluepolitiikka, -politikointi
pass I s 1 kulkulupa; näyttölippu (* liikennevälineissä) 2 lähentely-yritys 3 tyydyttävä koesuoritus 4 [= mountain ~] sola 5 vaihe [:= lajitteluohjelman tai kääntäjän yksi osasuoritusvaihe] II vi 1 […]
pass along to vtap sälyttää tai siirtää (jonkun maksettavaksi) ▶ to pass along higher costs to consumers sälyttää korkeammat kustannukset kuluttajien maksettaviksi
pass on vip antaa tuomio, tuomita ⁅the merits of the case sen pohjalta, miten paljon jutussa on aihetta⁆
pass on to vtap sälyttää tai siirtää (jonkun maksettavaksi) ▶ to pass on taxes to consumers sälyttää verot kuluttajien maksettaviksi ▷ the cost is passed on to consumers kustannus siirretään kuluttajien maksettavaksi
pass over vta jättää huomioon ottamatta ▶ the company passed him over for the top job yhtiö ei ottanut häntä huomioon johtajan virkaa täytettäessä
passage merimatka
passbook pankkikirja
passbook interest rate säästökorko
passbook saver säästökirjasäästäjä
passbook savings account säästötili säästökirjalla
passenger matkustaja
passenger car henkilöauto
passenger ferry matkustajalautta
passenger flight matkustajalento
passenger list matkustajaluettelo
passenger mile matkustajamaili ▶ the airline has reduced costs per passenger mile by 25% lentoyhtiö on alentanut kustannuksia 25 prosentilla matkustajamailia kohti
passenger traffic 1 matkustajaliikenne 2 matkustajamäärä ▷ the handling of passenger traffic on the ground has improved at this airport matkustajavirtojen käsittely kenttäalueella on parantunut tällä lentokentällä
passing-off tuotteiden myynti väärällä nimellä, väärennettyjen tuotteiden myynti (* esim. kopioitujen tuotteiden myynti esikuvansa nimellä)
passive passiivinen ⁅person henkilö, balance of trade kauppatase, portfolio arvopaperisalkku⁆ (* esim. salkku, jonka koostumus seuraa osakeindeksiä)
passive money management passiivinen varainhoito [:= sijoitusten hallinta pitäen niiden allokaatio mahdollisimman pitkään samana]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi