etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O. O OA OB OC OD OE OF OH OI OJ OK OL OM ON OP OR OS OT OU OV OW OX OZ

open-hearth furnace Met lieskauuni
open house avointen ovien päivä
open market vapaat markkinat ▶ to buy in the open market ostaa vapailta markkinoilta
open-pit coal mine avolouhintahiilikaivos
open-plan office maisemakonttori
open question avoin kysymys
open shop yritys, jossa ammattiliitolla ei ole työvoimamonopolia [:= yritys, joka voi palkata muitakin kuin vain ammattiliittoon kuuluvia]
open skies agreement avoin taivas -sopimus [:= lentoliikenteen rajoitusten vastavuoroinen poistaminen, esim. sopimukset yhtäältä USA:n ja toisaalta Suomen, Ruotsin, Itävallan, Tanskan, Luxemburgin ja Belgian kanssa]
open system 1 avoin järjestelmä [:= tietokonejärjestelmä jonka tekniset tiedot ovat muiden valmistajien saatavilla ja johon voidaan liittää muiden valmistajien osia ja ohjelmia] 2 Systeemiteoria avoin systeemi [:= ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa oleva systeemi]
Open University {the ~} GB avoin yliopisto
opening 1 yl, Atk avaaminen 2 avoin työpaikka 3 avajaiset 4 ensi-ilta 5 am metsäaukio ▶ we have an opening at our head office for a head of consumer products division kulutustuoteyksikön päällikön paikka on avoinna […]
opening balance tilikauden alkusaldo
opening bell Pörssi istunnon avauskellonsoitto
opening hours pl aukioloaika ▶ the government is trying to protect small shopkeepers by limiting the opening hours of big out-of-town stores valtiovalta yrittää suojella pienkauppiaita rajoittamalla suurten automarkettien aukioloaikoja
opening parenthesis {pl ~ parentheses} aloittava kaarisulku [:= (-merkki]
opening price Pörssi avaushinta
openness avoimuus, salailemattomuus
operand operandi [:= laskutoimitukseen osallistuva suure, luku jolla lasketaan]
operate I vt 1 käyttää ⁅a machine konetta⁆ 2 johtaa ⁅a factory tehdasta⁆; pyörittää ⁅a business yritystä⁆ II vi 1 olla voimassa, päteä ⁅rules säännöt⁆ 2 toimia ▶ there are still many problems […]
operating assets pl aktiiviset varat
operating costs pl 1 yrityksen käyttökulut, käyttömenot 2 laitteen käyttökustannukset
operating division yrityksen toimintayksikkö
operating earnings pl tuotot
operating environment käyttöympäristö [:= 1) laitteiston muodostama toimintaympäristö; 2) (käyttöjärjestelmän tai siihen verrattavan ohjelman) muodostama toimintaympäristö; 3) fyysinen ympäristö jossa laitetta käytetään, esim. lämpötilan ja kosteuden kannalta]
operating executive käytännön liiketoimintaa hoitava johtaja

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi