etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

letter of application Pörssi merkintäpyyntökirje
letter of appointment nimityskirje
letter of attorney valtakirja, asianajovaltakirja
letter of credit akkreditiivi, kreditiivi, remburssi
letter of identification tunnistuskirje
letter of intent tarkoituskirje [:= kirje, joka ilmaisee kirjoittajan tarkoituksen toimia tietyllä tavalla]
letter of regret kielteinen vastaus (* osakkeiden merkintää tms pyytäneelle)
letter post kirjeposti
letter-size paper kirjelomakepaperi [:= anglosaksinen meikäläistä A4:sta vastaava paperinkoko: 8,5" × 11"]
letter spacing kirjainten välistys [:= kirjainten välinen (lisä)välistys]
letterhead I V yrityksen nimi ja osoite (* painetussa kirjelomakkeessa) II Isg painettu kirjelomake, painetut kirjelomakkeet
letterpress Kirjap kohopaino
letting brit 1 vuokraaminen 2 vuokra-asunto; vuokratila (* esim. myymäläkäyttöön); vuokrakiinteistö
lettings pl brit vuokratulot
Levant Levantti
level yl, Atk taso ▶ to set safe levels for pollutants asettaa turvalliset rajat saasteille ▷ at the state level osavaltion tasolla ▷ the unemployment rate stands at a record level of 20% työttömyysaste on 20%:n ennätystasoa ▷ at plant level […]
level crossing brit tasoristeys
level of gray harmaasävy
level of imports tuonnin taso
level off via {leveled ~ am, levelled ~ brit} tasaantua (* hinnoista) ▶ markets have become more efficient and prices are level(l)ing off markkinat ovat tulleet tehokkaammiksi ja hinnat ovat tasaantumassa ▷ sales are level(l)ing off […]
leverage 1 yl voima; vaikutusvalta; vaikutusmahdollisuudet 2 Tal vipuvaikutus, vieraan pääoman käytön vaikutus tulokseen; vieraan pääoman osuus; velkaisuus, velkaantuneisuus, velkataakka ▶ high leverage makes you think twice before pouring money into […]
leveraged velkainen, velkaantunut ▶ the company is highly leveraged, with $3 billion in debt yhtiöllä on paljon vierasta pääomaa: $3 miljardia velkaa ▷ many highly leveraged companies went under monet pahasti velkaantuneet yhtiöt menivät nurin ▷ the company is too highly […]
leveraged buyout lainojen varassa suoritettu yritysosto [:= käytännössä: yrityksen johto hankkii yrityksen haltuunsa]
leveraged ESOP [= Employee Stock Ownership Plan 'työntekijöiden osakkeidenomistusohjelma'] USA velkarahalla toteutettu ESOP-rahasto
leveraged interest-rate swap velkarahalla toteutettu koron vaihto [:= erikorkoisten luottosopimusten vaihtoon perustuva instrumentti, joka tuottaa, jos korot pysyvät odotettua alempana, ja on hyvin tappiollinen korkojen äkkiä noustessa]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi