etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY

wildcard characters pl Atk jokerimerkit [:= merkit * ja ?]
wildcards pl Atk jokerimerkit [:= merkit * ja ?, sama kuin global characters]
wildcat a "villi" ⁅entrepreneur yrittäjä⁆ vi etsiä summanmutikassa; harjoittaa spekulointia ▷ he went wildcatting for oil to feed his refinery hän ryhtyi etsimään öljyä summanmutikassa saadakseen raaka-ainetta jalostamolleen
wildcat strike korpilakko
wildcatter [= oil ~] spekulatiivinen öljynetsijä
wildly adv villisti; rajusti ▶ prices swing wildly in illiquid markets kurssit heilahtelevat rajusti epälikvideillä markkinoilla
will s 1 tahto 2 testamentti
win vt {won, won} saada ▶ he won the contract hän sai työn, hänen tarjouksensa voitti ▷ he won his stripes creating new products hän ansaitsi kannuksensa luomalla uusia tuotteita ▷ the ad agency did win some high-profile accounts mainostoimisto […]
WIN32 [:= laakea 32-bittinen Windows NT -ohjelmointiliittymä (API)]
WIN32c [= Chicago] [:= Windows 95 -ohjelmointiliittymä (API)]
WIN32s [= Subset] [:= laakea 32-bittinen Windows 3.1-ohjelmointiliittymä (API), jossa voidaan ajaa NT-tyyppisiä ohjelmia]
WIN-OS/2 session WIN-OS/2 -istunto [:= IBM OS/2:seen sisäänrakennettu Windows-istunto]
win over vta {won ~, won ~} saada puolelleen, "saada käännytetyksi" ▶ they are trying to win over customers for novel services he yrittävät saada uusia asiakkaita uudentyyppisille palveluille
win-win situation tilanne, jossa ei voi olla voittamatta
Winchester disk [= Winchester (rifle) 'winchester(kivääri)', koska ensimmäinen IBM-suurkonewinchesterlevyasema (3340) sisälsi kaksi 30 Mt:n kovalevykasettia (viittaus Winchester-30-30-kivääriin)] winchesterlevy (* nykyään useimmiten tavallisen kovalevyn synonyymi)
wind I s 1 tuuli 2 henki, hengitys 3 ilma(vaivat) 4 puhallinsoittimet II {wound, wound} vt 1 kiertää, vääntää 2 kiertää, sitoa (ympärille) II vi kiemurrella, mutkitella (* […]
wind farm tuulivoimala
wind up I vta {wound ~, wound ~} lopettaa, purkaa ⁅a company yhtiö⁆ II via lopettaa toimintansa
windfall satunnainen voitto ▶ to reap windfalls kerätä satunnaisia voittoja ▷ the drought brought us a windfall of grain sales kuivuus antoi meille yllättäen mahdollisuudet tehdä hyviä viljakauppoja ▷ some companies are enjoying a windfall from the reduction in corporate […]
windfall profits pl satunnaiset voitot
windfall profits tax USA satunnaisvoittovero
window I s yl, Atk ikkuna II vt Atk ikkunoida ⁅a program ohjelma⁆ [:= ajaa ikkunassa]
window border ikkunan reuna
window class ikkunaluokka [:= ikkunatyyppiluokka]
window display näyteikkuna, näytteillepano näyteikkunassa

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi