etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
G G7 GA GB GC GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GS GU GY

grader [= motor~] tiehöylä
grading luokittelu, laatuluokitus
graduate I s korkeakoulusta valmistunut II a 1 korkeakoulun ammattiopintojakson ⁅student opiskelija⁆ [:= kandidaatin tutkintoa vastaavaan tutkintoon tähtäävä opiskelija] 2 [post~] jatko- ⁅student opiskelija⁆ [:= […]
graduation koulunpäättäjäiset
graduation time sales pl koulunpäättäjäisajan myynti
grain 1 jyvä 2 vilja 3 (* avoirdupois-mittana:) graani [:= 0,0648 grammaa]
grain belt USA viljavyöhyke
grain elevator 1 viljahissi 2 viljasiilo
grain harvest 1 viljankorjuu 2 viljasato
grain surplus viljan ylijäämä
grain trader viljakauppias
grainy rakeinen ⁅image kuva⁆
gram gramma
Gramm-Rudman Act USA Gramm-Rudmanin laki [:= vuoden 1985 lopulla säädetty laki, joka määräsi katon Yhdysvaltain budjettivajeelle]
grammar kielioppi [:= 1) luonnollisen kielen (normaalin puhekielen) syntaksin kuvaus; 2) ohjelmointikielen syntaksin kuvaus]
grammar checker kieliopintarkistin [:= ohjelma(moduli) joka tarkistaa tekstin oikeakielisyyden kieliopin rakenteiden kannalta]
granary viljasiilo
grand* 1 brit *tonni, £1000 2 am *tonni, $1000
grand jury USA suuri valamiehistö [:= 23 jäsentä käsittävä valamiehistö joka päättää todistajia kuultuaan syytteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä syyttäjän laatiman syytekirjelmän (indictment) pohjalta] ▶ he was indicted by a grand jury for misuse of company […]
grand jury indictment ▷ a U.S. Attorney seeked grand jury indictments liittovaltion syyttäjä pyrki ajamaan läpi suuren valamiehistön vahvistamia syytekirjelmiä
grant I s 1 määräraha 2 apuraha, stipendi II vt myöntää ⁅an interview haastattelu⁆
granularity rakeisuus [:= muistin allokointiyksikön suuruus, esim. 1 tavun tai 4 kilon rakeisuus]
graph 1 yl kuvio, graafinen kuvio 2 Verkkoteoria graafi, verkko
graph theory Matem graafiteoria, verkkoteoria
graphic I a graafinen II s kuvio

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi