etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
G G7 GA GB GC GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GS GU GY

graphic arts department graafinen suunnitteluosasto
graphic board graafinen kartonki
graphical interface graafinen käyttöliittymä
graphical user environment graafinen käyttöympäristö
graphical user interface graafinen käyttöliittymä
graphics Ipl grafiikka, kuvitus, kuvat
graphics board {tai ~ card} grafiikkanäyttökortti
graphite-moderated reactor grafiittihidasteinen ydinreaktori
grass-roots a ruohonjuuritason ⁅activist aktivisti⁆
grass-roots organizer USA (Ay-liike) ruohonjuuritason jäsentenhankkija
grass-roots organizing USA (Ay-liike) ruohonjuuritason jäsentenhankinta
gratification palkkio
gratis adv ilmaiseksi
gratuitous ilmainen
gray am {grey brit} harmaa ▶ under current law, your action falls into a gray area that is not clearly illegal nykylainsäädännön mukaan tällainen toiminta kuuluu harmaaseen vyöhykkeeseen, se ei ole ilmiselvästi laitonta
gray distributor am harmaata jakelua hoitava yritys
gray imports am pl harmaa tuonti
gray market am harmaat markkinat ▶ the gray market: unauthorized dealers who buy unwanted inventory from authorized distributors and sell it at bargain-basement prices harmaat markkinat: lisensoimattomia myyjiä, jotka ostavat ylimääräistä varastoa valtuutetuilta jakeluyrityksiltä ja […]
grease I s 1 rasva 2 voitelurasva II vt rasvata ▶ they greased his palm he voitelivat hänet, he lahjoivat hänet
greaseproof voipaperi, greaseproof-paperi
Great Communicator {the ~} "Suuri Kommunikoija" [:= Presidentti Reaganin lisänimi]
Great Lakes region {the ~} USA Suurten Järvien alue, Isojen Järvien alue
Great Society USA {the ~} "suurenmoinen yhteiskunta" (* Lyndon B. Johnsonin aikana ajettu demokraattien hanke)
Greater London Suur-Lontoo
Greater New York City New Yorkin kaupunki ympäristökuntineen

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi