etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

limousine loistoauto
line 1 [= straight ~] viiva; suora (* myös geometriassa) 2 [= of text] (teksti)rivi 3 Televisiotekniikka juova 4 Elektr (piiri)viiva [:= sähköäjohtava ohut reitti] 5 [contour] ääriviiva; [boundary] raja 6 […]
line art viivagrafiikka [:= 1) viivojen avulla luotu grafiikka; 2) vektorigrafiikka]
line break rivikatkos [:= rivitetyssä tekstitiedostossa: kohta johon yksi rivi loppuu ja josta toinen alkaa]
line chart viivadiagrammi
line discipline linjakuri [:= laitteiden välisen tiedonsiirtoyhteyden ohjeisto, toiselta nimeltään data-link control]
line drawing 1 viivapiirustus 2 viivanpiirto-ominaisuus (* ohjelmassa)
line-drawing characters pl viivanpiirtomerkit [:= IBM ASCII -grafiikkamerkit joilla voidaan aikaansaada viivoja ja viivoista muodostettuja kuvioita]
line feed rivinsyöttö [:= kirjoittimen "siirry uudelle riville" -toiminto tai -merkki]
line job linjajohtajan toimi
line management linjajohto [:= vastuullinen päättävä johto]
line manager linjajohtaja
line noise linjahäiriöt [:= puhelin- tai tietoliikennelinjan häiriöt]
line of business ala, toimintasektori ▶ we are entering new lines of business olemme astumassa uusille toimintasektoreille
line-of-business application tietylle alalle tehty sovellus (* verrattuna toimiston yleisohjelmistoihin)
line-of-business restrictions pl toimialarajoitukset (* jotka estävät yritystä ryhtymästä harjoittamaan tiettyä toiminta)
line of command komentoketju
line of credit luottoraja, limiitti ▶ a $30,000 line of credit $30.000 luottoraja ▶ line of credit tied to a bank account luotollinen pankkitili
line printer rivikirjoitin [:= rivin kerrallaan tulostava kirjoitin]
line segment jana [:= kahden pisteen välinen suoran osa]
line spacing rivinväli
line up vta onnistua hankkimaan ⁅several important corporate clients useita tärkeitä yritysasiakkaita⁆
line width Elektr piiriviivan leveys
lineage ilmoitusten rivitaksa
linear programming Matem lineaarinen ohjelmointi

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi