etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

liner 1 linjalaiva 2 linjaliikennelentokone
liner conference rahtilinjayhteenliittymä [:= laivanvarustajien rahtireittejä, -aikatauluja ja -tariffeja koordinoiva (kartellinomainen) järjestö]
linerboard Pap laineri
lineup valmistajan (laite-) mallisto; tv-yhtiön ohjelmatarjonta ▶ they will trot out a new lineup of PCs for Christmas he marssittavat esiin uuden PC-malliston jouluksi ▷ they hope to boost advertising support for their Sunday lineup by sending their stars on the […]
lingerie ['lænʒəri:] naisten alusvaatteet
lingua franca lingua franca [:= eri kielten puhujien käyttämä kansainvälinen kieli]
link I vt 1 yl yhdistää 2 linkata ⁅file(s) tiedosto(t)⁆ [:= 1) liittää kohdekieliset käännetyt tiedostot valmiiksi ohjelmaksi; 2) yhdistää jotain toimenpidettä varten, esim. tekstinkäsittelyssä kirjoitintulostusta varten; 3) varustaa […]
link up I vta kytkeä kiinni, liittää toisiinsa; kiinnittää kytköksin toisiinsa II via kytkeytyä toisiinsa, liittyä toisiinsa; muodostaa liittosuhteita
linkage kytkeminen ▶ there is too little linkage between executive pay and performance johtajien palkat ja se miten yhtiöllä menee ovat liian vähän sidoksissa toisiinsa
linking linkkaus [:= 1) hypertekstilinkeillä varustaminen; 2) kohdekielisten modulien liittäminen valmiiksi ohjelmaksi linkkausohjelman avulla]
linkup 1 kytkös, liittosuhde (* yritysten välillä) 2 liityntäkohta (* liikenneverkkojen välillä)
Linux TN Atk [= LINus Torvalds UniX] [:= Linus Torvalds'in alkuunpanema ei-kaupallinen Unix]
lion's share kuv leijonan osa
lip service ▶ they pay lip service to free-market policies he ovat kannattavinaan vapaita markkinoita
lipstick smudge huulipunatöhry ▶ he has a lipstick smudge on his collar hänellä on huulipunatöhry kauluksessaan
liquefication 1 kaasun nesteyttäminen 2 sijoituksen likvidiksi muuttaminen
liquefied natural gas nesteytetty luonnonkaasu
liquefy vt 1 nesteyttää 2 muuttaa likvidiksi ▶ they are under pressure to liquefy their portfolios heillä on paineita muuttaa salkkujensa sisältöä likvidiksi
liquid 1 likvidi 2 nestemäinen ⁅nitrogen typpi⁆ ▷ in highly liquid markets hyvin likvideillä markkinoilla ▷ in less liquid markets vähemmän likvideillä markkinoilla
liquid crystal display [= LCD] nestekidenäyttö
liquid investments pl helposti rahaksi muutettavat sijoitukset
liquid soap nestesaippua
liquidate I vt 1 maksaa, suorittaa ⁅debts velat⁆ 2 muuttaa rahaksi ⁅property omaisuus⁆ 3 panna suoritustilaan ⁅a company yritys⁆ II vi joutua suoritustilaan ▶ major stockholders are about to liquidate […]
liquidated damages pl realisoituvat vahingonkorvaukset (* sopimuksen purkamisen yhteydessä oletetun hyödyn menettämisestä)
liquidation suoritustila ▶ to put into liquidation panna suoritustilaan

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi