etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

liquidation expert pesänselvittäjä
liquidator Laki selvitysmies
liquidity Laki likviditeetti ▶ immigrants who are prepared to assume an entrepreneurial role in this country and have the liquidity to perform are most welcome sellaiset siirtolaiset, jotka ovat valmiit ryhtymään yrittäjäksi tässä maassa ja joilla on tarpeeksi rahavaroja […]
liquidity crisis {pl - crises} likviditeettikriisi
liquidity ratio likviditeettiaste
liquor business viina-ala, alkoholiala
liquor company alkoholiyhtiö
liquor distiller alkoholin tislaaja, viinatehdas
liquor store alkoholiliike, viinakauppa
lira [:= Italian raha] liira
Lisbon Lissabon
list I s 1 lista, luettelo 2 pörssilista 3 [= ~ price] listahinta II vt 1 luetteloida 2 listata 3 Pörssi ottaa pörssilistalle; noteerata III vi Pörssi listautua ▶ to pay list […]
list price listahinta [:= alentamaton normaalivähittäishinta]
listed securities pl pörssinoteeratut arvopaperit
listed share pörssiosake, pörssinoteerattu osake
listen vi kuunnella ▶ he spent a lot of time on attending in-plant meetings and listening to workers' complaints hän käytti paljon aikaa käymällä työmaakokouksissa ja kuuntelemalla työläisten valituksia
listening post kuunteluasema
listing 1 luettelointi 2 pörssilistaus 3 listaus
listing requirements pl pörssilistautumisen ehdot
liter am {litre brit} litra
literature 1 kirjallisuus 2 [belles lettres] kaunokirjallisuus 3 [= scientific ~] tieteellinen kirjallisuus 4 [instruction leaflets] tuotedokumentointi, ohjekirjat 5 [sales brochures] tuote-esitteet, myyntiesitteet
lithium battery litiumparisto
litigant Laki käräjäosapuoli
litigate vi käräjöidä
litigation käräjöinti

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi