etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY

wood chips pl puuhake, hake
wood products pl puunjalosteet
wood-products company puunjalostusyhtiö
woodlands pl metsäalueet
woods pl ▶ the company is not out of the woods yet yhtiö ei ole vielä selvinnyt kaikista vaikeuksistaan
Word TN [:= tekstinkäsittelyohjelma; käyttöympäristöt: DOS, Windows, OS/2, Macintosh; valmistaja: Microsoft]
word 1 yl sana 2 sana [:= tietokonetyyppikohtainen tietynpituinen muistia jäsentelevä bittijono, sisällöllisesti lähellä käsitettä byte, tavu, "merkkimuotoisen tiedon sana"] ▷ this may not be the last word on the subject, but it is nevertheless a good […]
word length sananpituus [:= tietokonetyyppikohtainen yhden sanan mittaisen bittijonon pituus]
word-perfect kieliasultaan viimeistelty ▶ even managers can use easy word processing facilities to produce a word-perfect reply jopa johtajat pystyvät käyttämään helppoa tekstinkäsittelyä kieliasultaan viimeistellyn vastauksen tuottamiseen
word processing tekstinkäsittely, sanojenkäsittely
word-processing program tekstinkäsittelyohjelma, sanojenkäsittelyohjelma
word processor 1 tekstinkäsittelyohjelma, sanojenkäsittelyohjelma 2 [= dedicated word processor] tekstinkäsittelylaite, sanojenkäsittelylaite
word-processor operator tekstinkäsittelijä [:= tekstinkäsittelylaitteen ammattikäyttäjä]
word-processor user tekstinkäsittelyohjelman käyttäjä
word spacing sanojen välistys [:= sanojen välinen (lisä)välistys]
word wrap {tai wordwrap} sanojen jakaminen riveille
work I vi 1 työskennellä, tehdä työtä; käydä töissä, olla töissä 2 toimia II vt teettää työtä ⁅sb jollakulla⁆ III s 1 työ 2 työnteko ▶ families with both spouses working perheet, joissa […]
work area työalue [:= 1) yksi useista ohjelman kautta valittavista vaihtoehtoisista alueista joihin voidaan avata käsiteltäväksi tiedosto tai tiedostoja, esim. tietokantaohjelmassa; 2) IBM OS/2 -käyttöjärjestelmän ryhmitys jolla voi kytkeä toisiinsa yhteenkuuluvia ohjelmia ja asiakirjoja niin että […]
work around vt kiertää ▶ work around the problem by using a different programming method kierrä ongelma käyttämällä toisenlaista ohjelmointimenetelmää
work day työpäivä
work ethic työmoraali ▶ the Puritan work ethic puritanistinen työmoraali
work experience työkokemus ▶ he told of his prior work experience in several Finnish companies hän kertoi aikaisemmista työkokemuksistaan useissa suomalaisissa yhtiöissä
work file työtiedosto
work force {tai workforce} 1 työikäinen väestö(nosa) 2 yrityksen työläiset, työvoima ▶ half of all adult women are in the work force puolet aikuisista naisista käyvät töissä
work-force entrants pl työmarkkinoille siirtyvät

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi