etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

enhancement parantaminen; parannus
enjoy vt 1 nauttia 2 omata ▶ private issuers that enjoy the complete confidence of the market often have a better name than many governments yksityisillä liikkeellelaskijoilla, joilla on takanaan markkinoiden täysi luottamus, on usein parempi nimi kuin […]
enjoyment oikeuden nautinta
enlarge vt 1 laajentaa 2 suurentaa ⁅a window ikkunaa⁆
Enlarged Bureau EU-parlamentti {the ~} laajennettu puheenjohtajisto [:= puhemiehen ja 14 varapuhemiehen sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajien muodostama kollegio, joka laatii asialistat, sama kuin Conference of Presidents, puheenjohtajien kokous]
enlargement 1 laajennus 2 valokuvasuurennos ▶ enlargements of the Union EU unionin laajennukset
enquire vt tiedustella
enquire about vip kysellä tietoja ⁅sth jostakin⁆ ▶ he enquired about trains leaving for Rovaniemi hän kyseli tietoja Rovaniemelle lähtevistä junista
enquire for vip 1 kysyä, missä ⁅sth jokin⁆ sijaitsee 2 kysyä ⁅sb jotakuta⁆
enquire into vip tutkia, selvitellä ⁅sth asiaa⁆
enquirer tiedustelija, kysyjä
enquiry brit {tai inquiry am} 1 tiedustelu, kysely 2 [= price ~] hintapyyntö 3 kysely
enrich vt 1 rikastuttaa 2 rikastaa ⁅uranium uraania⁆
enroll am {enrol brit} I vi kirjoittautua ⁅in tai for a course kurssille⁆ II vt kirjoittaa sisään ⁅in a school kouluun⁆
enrollee s kirjoittautunut ▶ how many women are there among the enrollees? monetko kirjoittautuneista ovat naisia?
enrollment am {enrolment brit} 1 kirjoittautuminen 2 sisään kirjoittaminen 3 mukana olevat (henkilöt)
ensuing seuraava ▷ a currency devaluation and the ensuing inflation would erode the real value of outstanding debt valuutan devalvointi ja sitä seuraava inflaatio nakertaisi jäljellä olevan velan reaaliarvoa
ensure vt taata ▶ we are cutting inventories in order to ensure freshness pienennämme varastoja tuoreuden takaamiseksi ▶ requests should be received no later than twenty (20) days prior to the set date to ensure processing hakemusten tulisi olla perillä […]
entail vt 1 aiheuttaa ⁅costs kuluja⁆ 2 Logiikka implikoida
entanglement I Isg sotkeutuminen II V 1 sotku 2 (kompromettoiva) suhde (johonkuhun) 3 mutka, hankaluus ▶ ambiguities in the law will lead to legal entanglements tulkinnanvaraisuudet lakitekstissä johtavat väistämättä juridisiin […]
enter I vt 1 astua ⁅a house taloon⁆ 2 tulla ⁅a firm firman⁆ palvelukseen 3 ilmoittautua ⁅a competition kilpailuihin⁆ 4 kirjata ⁅an amount summa⁆ 5 Laki esittää ⁅a request pyyntö⁆ 6 […]
enter into vip ryhtyä ⁅negotiations neuvotteluihin⁆; mennä ⁅details yksityiskohtiin⁆
enterprise 1 yritys, liike 2 yritys, hanke 3 yritteliäisyys
enterprise bargaining yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut
enterprise server yrityspalvelin [:= suuren yrityksen verkon keskuskone, verkkoaikakauden uudestisyntynyt mainframe]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi