etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY

worker morale työntekijöiden työmoraali
worker-owned työntekijöiden omistama ⁅factory tehdas⁆
worker-owner työntekijä-omistaja
worker ownership työntekijäomistus, työntekijöiden omistus
worker participation työntekijöiden osallistuminen yrityksen omistukseen
worker participation in running the company työntekijöiden osallistuminen yrityksen johtamiseen
worker protection työsuojelu
worker safety työturvallisuus
worker safety legislation työturvallisuuslainsäädäntö
workfare jobs pl USA [= work + welFARE] vastikkeellisen sosiaaliavun työpaikat
workgroup työryhmä
workgroup software Isg Atk työryhmäohjelmat [:= yritysten työryhmien työn koordinointiin ja kommunikointiin käytettävät ohjelmatyökalut, sama kuin group-productivity tools, työryhmätuottavuustyökalut]
workhorse työmyyrä ▶ this computer is a real workhorse tämä tietokone on oikea työmyyrä
working toimiva ⁅solution ratkaisu⁆
working-age a työikäinen ⁅population väestö⁆
working capital käyttöpääoma, liikepääoma
working class s työväenluokka
working-class a työläis- yhd family perhe⁆
working conditions pl työolot
working day työpäivä
working directory työhakemisto [:= Windows: hakemisto jossa ohjelma käynnistyy]
working knowledge riittävät perustiedot ▶ he has a working knowledge of computers hän on riittävästi perillä tietokoneista
working life työikä ▶ he has spent his entire working life at the same company hän on ollut koko työikänsä saman yhtiön palveluksessa
working man {pl ~ men} työmies
working mother työssäkäyvä äiti

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi