etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O. O OA OB OC OD OE OF OH OI OJ OK OL OM ON OP OR OS OT OU OV OW OX OZ

overcapacity ylikapasiteetti, liikakapasiteetti
overcapitalized company yhtiö, jolla on liikaa osakepääomaa
overcharge I vt veloittaa liikaa ⁅sb joltakulta, an account tililtä⁆ II s yliveloitus, liian suuri veloitus
overconfidence liiallinen luottamus
overconsumption liiallinen kulutus
overdepreciation ylipoistot, ylisuuret poistot
overdraft tilinylitys
overdraw vt {-drew, -drawn} ylittää ⁅an account tili⁆
overdue myöhässä oleva
overdue bill 1 myöhässä oleva erääntynyt vekseli 2 am myöhässä oleva lasku
overexposed liian altis riskille ▶ banks should not become overexposed to a single debtor country pankkien ei tulisi asettua liikaa alttiiksi yhden velkaa ottavan maan muodostamalle riskille
overexposure Isg 1 liiallinen julkisuus 2 liika alttius riskille
overfishing liikakalastus
overflow I s tilanylitys [:= (konerekisteritasolla tapahtuva) laskutoimituksista johtuva tilanylitys, vertaa underflow, tilanalitus] II vi vuotaa yli ⁅buffer puskuri⁆
overhaul I s 1 uudelleenarviointi 2 uudelleenjärjestely II vt 1 arvioida uudelleen 2 järjestellä uudelleen, panna uuteen uskoon ▶ a regulatory overhaul is needed to restore confidence in the marketplace valvonta on […]
overhead Isg 1 yleiskuluerät 2 yleinen tietojenkäsittelyosuus [:= tietojenkäsittelyn yleisen sujumisen kannalta tarpeellinen osuus, esim. laiteresursseista] 3 yleinen ohjelmointipanos [:= ohjelmointityön se osa joka ei välittömästi kohdistu itse ongelman […]
overhead costs pl yleiskustannukset [:= tuotannon yleisten edellytysten vaatimat kustannukset; vrt prime costs, primäärikustannukset]
overhead expenses pl yleiskulut
overhead projector piirtoheitin
overhead transparency piirtoheitinkalvo
overheads pl yleiskulut, yleiskuluerät, yleiskustannukset ▶ a firm's accountant allocates the money costs of durable equipment to current output as overheads in the form of depreciation charges yrityksen kirjanpitäjä jakaa pitkäaikaisen käyttöomaisuuden rahalliset […]
overheat vi Tal ylikuumeta (* taloudesta)
overheated ylikuumentunut ▶ parts of the market are already overheated jotkut osat markkinoista ovat jo ylikuumentuneita ▷ the economy is overheated talous on ylikuumentunut
overheating I s talouden ylikuumeneminen II a ylikuumeneva ⁅economy talous⁆
overinvest vi yli-investoida

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi