etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

lock up I vta 1 sulkea pääsy ⁅a house taloon⁆ lukoilla; panna ⁅sb joku⁆ lukkojen taakse 2 sijoittaa pysyvästi ⁅money in sth rahaa johonkin⁆ 3 jumiuttaa ⁅a computer tietokone⁆ II via 1 panna paikat […]
locker room pukuhuone
lockout työsulku
lockup {tai lock-up} jumiutuminen
loco price hinta paikan päällä, lokohinta [:= hinta tavaran sijaintipaikalla]
locomotive (talous-) veturi ▶ if the US continues as the world's only economic locomotive, it will run out of steam jos Yhdysvallat jää maailman ainoaksi talousveturi, siltä loppuu puhti
lodge I vi asua vuokralla II vt 1 ottaa asumaan vuokralle 2 jättää ⁅a document with the proper authorities asiakirja asianomaisille viranomaisille⁆
lodger vuokralainen
lodgings pl vuokra-asunto
log I s 1 tukki 2 Atk loki [:= tapahtumakirjanpito] II vt 1 kaataa ⁅puut⁆ III vi Atk ottaa yhteys ▶ the new PC hookups make it easy to log on a mainframe uudet PC-suurkoneliitännät […]
log driver tukkilainen, tukinuittaja
log driving tukinuitto
log file Atk lokitiedosto
log home hirsitalo, puutalo
log-home kit hirsitalorakennussarja
log-in {tai login} yhteyden ottaminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen käyttäjän ilmoittautuminen keskuskoneelle (tai työaseman käyttäjän ilmoittautuminen palvelimelle), sama kuin log-on]
log-off {tai logoff} yhteyden katkaiseminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen (tai työaseman) käyttäjän suorittama yhteyden lopetus, sama kuin log-out]
log-on {tai logon} yhteyden ottaminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen käyttäjän ilmoittautuminen keskuskoneelle (tai työaseman käyttäjän ilmoittautuminen palvelimelle), sama kuin log-in]
log-out {tai logout} yhteyden katkaiseminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen (tai työaseman) käyttäjän suorittama yhteyden lopetus, sama kuin log-off]
logger metsuri ▶ a Finnish-American logger lännen lokari [:= Amerikkaan metsätöihin (ennen sotia) mennyt suomalaissiirtolainen]
logging metsänkorjuu, tukkien teko
logging firm metsänkorjuuyritys
logic logiikka
logistic logistinen
logistics I Isg logistiikka II Ipl logistiikkajärjestelyt

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi