etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O. O OA OB OC OD OE OF OH OI OJ OK OL OM ON OP OR OS OT OU OV OW OX OZ

overinvestment yli-investoinnit
overleverage ylivelkaisuus, ylivelkaantuneisuus
overleveraged ylivelkainen ⁅company yritys, economy talous⁆
overload ylikuormitus
overload protection ylikuormitussuoja
overnight adv yhdessä yössä ▶ it cannot be done overnight sitä ei saada aikaan yhdessä yössä
overnight delivery yönylikuljetus
overnight funds rate USA yliyönkorko
overnight rise nousu yhdessä yössä ▶ an overnight rise of 20% in the price of petrol bensiininhinnan nousu 20%:lla yhdessä yössä
overoptimistic ylioptimistinen ⁅forecasts -set ennustukset⁆
overorder vt tilata liikaa ⁅inventory tavaroita varastoon⁆
overpopulation liikakansoitus, ylikansoitus
overpriced ylihinnoiteltu ⁅product tuote⁆
overproduction ylituotanto
overrate vt yliarvostaa ▶ rivals regard the ad agency as overrated kilpailijat pitävät ko. mainostoimistoa yliarvostettuna
override vt {-rode, -ridden} ohittaa ⁅a decision päätös⁆ [:= jättää huomiotta]
overriding muut seikat ohittava ⁅concern näkökohta⁆
overripe ylikypsä ⁅fruit hedelmä⁆
overrun I s ylitys II {-ran, -run} vt ylittää III vi ylittyä ▶ cost overrun kustannusten ylitys
overscheduling liialliset päällekkäiset lentovuorot (* markkinoiden vapauttamisesta johtuen, esimerkiksi USA:ssa)
overseas I adv ulkomailla {ulkomailta, ulkomaille} II a ulkomainen, ulkomaan- yhd sales myynti⁆ ▶ the company gets a fifth of its sales overseas yhtiö saa viidenneksen myynnistään ulkomailta
overseas countries and territories pl EU [= OCTs] merentakaiset maat ja alueet, MMA
overseas markets pl ulkomaanmarkkinat
overseas operations pl ulkomaantoiminnot
overseer valvoja

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi