etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY

world leader 1 maailman johtomies, johtava poliitikko 2 (alallaan) johtava yhtiö maailmassa ▶ he is a globetrotter who has conferred with many world leaders hän on maailmanmatkaaja, joka on keskustellut asioista monien maailman johtomiesten kanssa
world-market price maailmanmarkkinahinta
world-market priced pulp maailmanmarkkinahintainen sellu, markkinasellu
world-market share maailmanmarkkinaosuus, osuus maailmanmarkkinoista
world markets pl maailmanmarkkinat ▶ a falling currency is making our products more competitive on world markets laskeva valuuttakurssi tekee tuotteistamme kilpailukykyisempiä maailmanmarkkinoilla
world price maailmanmarkkinahinta
World Trade Center TN [:= eri puolilla maailmaa sijaitsevia yrityksille tiloja tarjoavia liikekeskuksia]
World Trade Organization [= WTO] Maailman kauppajärjestö [:= Uruguayn kierroksen tuloksena 1995 toimintansa alkanut monenvälisten kauppariitojen ratkaisuun pyrkivä elin, jäseninä mm. EU ja EU:n jäsenet sekä muut merkittävät talousmahdit]
World War II I s toinen maailmansota II a toisen maailmansodan
World-Wide Web [= 'maailmanlaajuinen verkko'] [:= Internet-verkon hypertekstimuotoinen kooste]
worm mato [:= Unix-verkkovirus]
WORM drive [= Write Once, Read Mostly] WORM-asema, kertakirjoituslukuasema [:= kerran kirjoitettava lasermuistilevyasema, esimerkiksi arkistointikäytössä]
worse off adv (taloudellisesti) huonommassa jamassa
worst-case estimate arvio pahimmassa tapauksessa
worst-case scenario tilanne pahimmassa tapauksessa
worsted fabrics pl kampalankakankaat
worth arvoinen ▶ he is not worth his salary hän ei ole palkkansa arvoinen, hän ei ole palkkaansa ansainnut s clients demand their money's worth from computers asiakkaat haluavat rahalleen vastinetta ostaessaan tietokoneita
worthless arvoton, käyttökelvoton
worthwhile kannattava ⁅effort ponnistus⁆
WOSA [= Windows Open Services Architecture] [:= järjestelmäfilosofia johon kuuluvat ulospäin suuntautuvat Windows-ohjelmointiliittymät: MAPI, ODBC, Licensing API, TAPI]
WP 1 [= Word Processing] tekstinkäsittely, sanojenkäsittely 2 [= WordPerfect TN ] [:= eräs tekstinkäsittelyohjelma]
WP program [= Word Processing] tekstinkäsittelyohjelma, sanojenkäsittelyohjelma
WPS TN [= WorkPlace Shell] OS/2-työkuori, "työpöytä(käyttöliittymä)" (* IBM:n käännös) [:= IBM OS/2-version 2.0 tai uudemman oliopohjainen graafinen käyttöliittymä; vertaa OS/2 desktop, OS/2 -työpöytä]
wrangling riitely ▶ there have been rumo(u)rs of internal wrangling on huhuttu, että firman sisällä on riitoja
wrap vt paketoida, kääriä paperiin

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi