etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

erode vt 1 vars kuluttaa, syövyttää 2 kuv nakertaa, jäytää, syödä ▶ a currency devaluation and the ensuing inflation would erode the real value of outstanding debt valuutan devalvointi ja sitä seuraava inflaatio nakertaisi jäljellä […]
erosion 1 vars eroosio 2 kuv markkinaosuuden nakertuminen ▶ erosion of the dollar dollarin arvon nakertuminen ▷ they are trying to hold customers by focusing on their strengths. That should at least slow the erosion he yrittävät pitää […]
errand boy juoksupoika
error yl, Atk (käyttäjän tekemä) virhe; (laitteessa tai ohjelmassa esiintyvä) häiriö ▶ in error vahingossa
error checking häiriöntarkistus
error code häiriökoodi
error condition häiriötila, virhetila, vikatila
error detection häiriötilojen havaitseminen (* koneen toimesta)
error-detection method häiriötilojen havaitsemismenetelmä
error-free häiriötön ⁅transfer tiedonsiirto⁆; virheetön ⁅program ohjelma⁆
error handling häiriötilojen hallinta
error message virheilmoitus
error of calculation laskuvirhe
error-prone häiriöaltis; virhealtis
ersatz I s 1 korvike 2 kitsiesine [:= halpa jäljitelmä] II a 1 korvike- yhd 2 kitsi- yhd
ESA 1 EU [= European Space Agency] Euroopan avaruusvirasto 2 [= EFTA Surveillance Authority] EFTA:n valvontaelin (* ETA-sopimuksen EU:n ja EFTA:n välinen elin)
ESC EU [= Economic and Social Committee] talous- ja sosiaalikomitea [:= talouden ja työmarkkinoiden eturyhmien edustajista koostuva 222 jäseninen neuvoa-antava elin]
escalate vi nousta, lisääntyä (* kustannuksista)
escalating nouseva ⁅interest costs -t korkokustannukset⁆
escalator clause indeksiehto
escape vi päästä pois ▶ you can escape from the menu by pressing the <esc> key valikosta pääsee pois painamalla <esc>-näppäintä ▷ he has been considering moving into a rural neighborhood to escape from the miseries of big-city life hän on harkinnut […]
escape clause sopimuksen purkautumisehto
escrow Laki I s uskotulle miehelle luovutettu vakuus II vt luovuttaa vakuutena ⁅arvopapereita, talletustodistuksia⁆ uskotulle miehelle ▶ the deed is in escrow with a bank asiakirja on vakuutena pankin […]
escrow account sulkutili ▶ the actual money converted into e-cash is held in an escrow account verkkorahaksi muunnettua varsinaista rahaa pidetään sulkutilillä
escrowee Laki vakuuden haltija [:= uskottu mies, jolle vakuus on luovutettu]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi