etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

European Chamber of Commerce Euroopan kauppakamari
European Coal and Steel Community EU [= ECSC] Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, EHTY [:= 1951 Pariisin sopimuksella perustettu EU:n ensimmäinen alkuaan 6 maata käsittänyt yhteistyöelin]
European Commission EU Euroopan komissio [:= 20 komissaaria käsittävä EU-lainsäädäntöä valmisteleva ja valvova elin]
European Community {the ~} Euroopan yhteisö [:= 15 jäsenmaata käsittävät Euroopan yhteismarkkinat, Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät 1995 alusta; Euroopan unionin ns. ensimmäinen pilari, siis talous- ja rahayhteistyö]
European Council EU {the ~} Eurooppa-neuvosto [:= valtionpäämiehistä ja hallitusten johtajista sekä EU-komission puheenjohtajasta koostuva vähintään kahdesti vuodessa kokoontuva EU-politiikan suurista linjoista päättävä elin]
European Court of Justice Euroopan yhteisön tuomioistuin
European Currency Unit (ECU) Euroopan valuuttayksikkö, ECU
European Development Fund EU [= EDF] Euroopan kehitysrahasto, EKR [:= AKT-maiden Lomén sopimukseen liittyvää tukea ja lainoja rahoittava rahasto]
European Economic Area [= EEA] Euroopan talousalue, ETA [:= Euroopan unionin ja joidenkin EFTA-maiden (Norja, Islanti) vapaakauppa-alue]
European Economic Community [= EEC] Euroopan talousyhteisö
European Environment Agency EU [= EEA] Euroopan ympäristövirasto [:= Kööpenhaminassa sijaitseva ympäristön tilaa seuraava ja ympäristötutkimusta ja -politiikkoja kehittävä laitos]
European Free Trade Association EFTA, Euroopan vapaakauppaliitto [:= Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein]
European Fund Euroopan rahasto [:= Euroopan valuuttasopimuksen mukainen rahasto]
European Investment Bank EU {the ~} [= EIB] Euroopan investointipankki [:= elin, joka hankkii rahoitusta pääomamarkkinoilta yhteismarkkinoiden kehitystä edistäville hankkeille]
European-made Euroopassa valmistettu
European Monetary Agreement Euroopan valuuttasopimus
European Monetary Institute EU [= EMI] Euroopan rahapoliittinen instituutti, ERI [:= Frankfurtissa toimiva EU-maiden rahapolitiikkaa koordinoiva elin]
European Monetary System EU {the ~} [= EMS] Euroopan valuuttajärjestelmä, EVJ [:= öljykriisien jälkeen 1979 EU-maiden valuuttojen heilahteluja tasaamaan ja talouskuria edistämään perustettu järjestelmä]
European Monetary Union {the ~} [= EMU] Euroopan valuuttaunioni
European ombudsman {pl -men} EU-oikeusasiamies
European Parliament {the ~} Euroopan parlamentti, EU-parlamentti [:= 626 jäsentä käsittävä EU-budjettiin ja -lainsäädäntöön vaikuttava sekä komissiota ja neuvostoa valvova vaalein valittu elin]
European Political Cooperation EU [= EPC] Euroopan poliittinen yhteistyö (* yhtenäisasiakirjan 1986 myötä alkanut Eurooppa-neuvoston ja EU-maiden ulkoministerien pyrkimys yhteisten ulkopoliittisten kantojen muovaamiseksi, esim. kansainvälisiin järjestöihin päin)
European Regional Development Fund EU [= ERDF] Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR
European social charter EU Euroopan työmarkkinoiden peruskirja [:= 1989 hyväksytty työntekijöiden perusoikeuksien julistus]
European Space Agency EU [= ESA] Euroopan avaruusvirasto

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi