etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

exchange I vt 1 vaihtaa ⁅sth for sth jokin johonkin⁆ 2 vaihtaa ⁅correspondence kirjeitä, currency valuuttaa⁆ II s 1 vaihto; vaihtaminen; vaihdanta; rahanvaihto 2 pörssi 3 vaihtokurssi 4 […]
exchange control valuutanvaihdon valvonta
exchange costs pl valuutanvaihtokustannukset
exchange differences pl valuuttakurssierot
exchange economy vaihtotalousjärjestelmä
exchange equalization account GB valuutanvaihdon tasaustili
exchange jobber valuuttajobber
exchange of information tiedonvaihto
exchange of stock osakkeiden vaihto ▶ he acquired the company through an exchange of stock hän hankki yhtiön haltuunsa osakkeiden vaihdolla
exchange rate valuutan vaihtokurssi ▶ a central exchange rate with a 10% margin on either side valuutan keskuskurssi 10% vaihteluvälillä kumpaankin suuntaan
exchange-rate adjustment valuuttojen vaihtokurssitarkistukset
exchange-rate agreements pl (kansainväliset) valuuttakurssisopimukset (* Bretton Woods'in sopimus, ERM jne)
exchange-rate band valuuttakurssin vaihteluväli ▶ the central bank has shifted and widened its exchange-rate band, allowing the currency to drop keskuspankki on siirtänyt valuutan keskuskurssia ja laajentanut sen vaihteluväliä antaen valuutan arvon alentua
exchange-rate fluctuations pl valuuttakurssien vaihtelut
exchange-rate mechanism EU {the ~} ERM [:= vaihtokurssimekanismi, järjestelmään kuuluvien valuuttojen vaihteluvälin rajoittaminen]
exchange-rate movements pl valuuttakurssiliikkeet
exchange-rate peg kiinnitetty valuuttakurssi, valuuttakurssisidos ▶ under the Bretton Woods system, the International Monetary Fund provided liquidity to help countries maintain their exchange-rate peg Bretton Woods'in järjestelmän aikana Kansainvälinen valuuttarahasto tarjosi varoja […]
exchange-rate policy vaihtokurssipolitiikka
exchange-rate system valuuttakurssijärjestelmä ▷ economists debate about the relative merits of fixed and floating exchange-rate systems taloustieteilijät kiistelevät kiinteiden ja kelluvien valuuttakurssijärjestelmien suhteellisista eduista
exchange-rate target range valuuttakurssitavoiteväli [:= "valuuttaputki", vaihteluväli, jonka puitteissa maa pyrkii pitämään valuuttakurssinsa]
exchange rates pl valuuttojen vaihtokurssit ▶ countries try to manage their exchange rates by intervening in currency markets maat pyrkivät hallitsemaan valuuttakurssejaan tekemällä omia kauppojaan valuuttamarkkinoilla
exchange reserves pl keskuspankin valuuttavaranto
exchange value valuutan vaihtoarvo
exchangeable vaihdettavissa oleva ⁅article tavara⁆
Exchequer {the ~} Englannin valtionvarainministeriö

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi