etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

expire vi raueta(* sopimuksesta, vakuutuksesta) ▶ the contract has expired sopimus on rauennut, sopimusaika on päättynyt ▷ publishers must replenish their catalogs as copyrights expire kustantajien on täydennettävä nimikeluetteloitaan sitä mukaa, kun […]
expiring raukeava ⁅futures contracts -t termiinit⁆
expiry date sopimuksen raukeamispäivä
exploit vt 1 hyödyntää 2 riistää ⁅workers työläisiä⁆
exploitation 1 hyödyntäminen 2 riistäminen, riisto
exploration rights pl (öljyn yms) etsintäoikeudet
explosion 1 vars räjähdys 2 kuv väestön, myynnin, hintojen räjähdys [:= räjähdysmäinen kasvu tai nousu]
exponential growth jyrkästi nouseva kasvu
export I vt 1 viedä maasta 2 viedä ohjelmasta ⁅data to another program tietoa toiseen ohjelmaan⁆ II s vienti III a vienti- yhd trade kauppa, agent agentti⁆
export-control laws pl vientirajoituslait
export controls pl vientirajoitukset
export credit vientiluotto
export credit insurance GB vientitakuu
Export Credits Guarantee Department GB Englannin vientitakuulaitos
export-dependent viennistä riippuvainen ⁅country maa⁆
export drive vientipyrkimykset, vientiponnistukset
export duty vientitulli
export earnings pl yhtiön, maan vientitulot
export filter [= data-~] tiedon vientisuodatin [:= tiedostojen muunnossuodatinohjelma toiseen ohjelmaan tiedon siirtämistä varten]
export financing vientirahoitus
Export-Import Bank USA Yhdysvaltain vienti-tuontipankki [:= valtion virasto, joka huolehtii mm. vientitakuista]
Export-Import Bank credits pl Yhdysvaltain vienti-tuontipankin luotot
Export-Import Bank guarantees pl Yhdysvaltain vienti-tuontipankin takuut
export industries pl vientiteollisuusalat
export invoice vientilasku

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi