etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

politics I Isg politiikka II Ipl politikointi
poll I s 1 äänestys, vaali 2 mielipidetutkimus, mielipidemittaus 3 äänestysluvut, osallistuminen vaaleihin 4 kysely, tiedustelu II vt 1 kerätä ⁅votes ääniä⁆ 2 haastatella ⁅sb jotakuta⁆ osana […]
polls pl äänestyspaikka
pollster mielipiteiden mittaaja, mielipidetutkimusten tekijä
pollutant likaava aine, saaste ▶ we must cut down on the pollutants going into the sea meidän on vähennettävä mereen meneviä saasteita
pollute vt saastuttaa
polluter saastuttaja
pollution 1 saastuminen 2 saasteet
pollution control saastepäästöjen rajoittaminen
pollution-control requirements pl saastepäästöjen rajoitusvaatimukset
pollution-control standards pl saastepäästörajat
polyester yarn polyesterlanka
polytechnic GB teknillinen korkeakoulu, "poli"
Polytechnic University teknillinen korkeakoulu
pontoon ponttoni
pontoon bridge ponttonisilta
Ponzi scheme am Ponzi-jymäytys [:= huijaus, jossa luodaan mielikuva siitä, että ihmiset saavat moninkertaisesti rahansa takaisin kierrättämällä uusien "asiakkaiden" rahoja vanhoille asiakkaille; Charles Ponzi -nimisen siirtolaisen 1920-luvulla tekemän huijauksen mukaan]
pool I s 1 kartelli 2 sijoittajien yhteisrahasto 3 konekirjoittajien yhteistyöryhmä 4 määrä; joukko; reservi II vt kerätä yhteen ⁅resources voimavarat⁆ ▶ the pool of available money käytettävissä […]
pool operator sijoittajien yhteisrahaston pitäjä
pooled insurance toimialakohtainen omavakuuttaminen [:= vakuutuksien hoitaminen saman toimialan eri yritysten yhteistoimin, esim. perustamalla toimialakohtainen vakuutusyhtiö]
pooled vehicle ▶ directly held investments versus pooled vehicles suorat sijoitukset verrattuna rahastotyyppisiin välineisiin
poor heikko ⁅quality laatu, connections linjayhteydet⁆ ▶ poor financial results huono taloudellinen tulos
poor-quality huonolaatuinen ⁅product tuote⁆
poorly paid pienipalkkainen, huonopalkkainen
pop I vi 1 pamahtaa, posahtaa 2 pistäytyä II vi 1 pamauttaa, posauttaa 2 nostaa ⁅off the stack pois pinon päältä⁆ III s 1 pamaus, posahdus 2 nosto ▶ any item that has been […]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi