etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

portable I a 1 kannettava, siirrettävä ⁅typewriter kirjoituskone⁆ 2 siirrettävissä oleva ⁅code ohjelmakoodi⁆ II s Atk [= portable computer] kannettava tietokone
portable computer kannettava tietokone
portal verkkojäsennin [:= verkon sisältöä luokitteleva palvelu]
porter kantaja
portfolio arvopaperisalkku, salkku
portfolio insurance salkunvakuutus [:= suojautuminen markkinaheilahdusten aiheuttamilta kurssitappioilta nykyaikaisia suojautumistaktiikoita käyttämällä]
portfolio manager salkunhoitaja, sijoitussalkun hoitaja; arvopaperisalkkujen hoitaja
portfolio rebuilding arvopaperisalkun uudelleenrakentaminen (* sijoitusrahastoissa sijoituskohteiden vaihtuessa)
portland cement portlandsementti
portrait monitor pystymonitori [:= pystysuuntaan suuremmalla ruudulla varustettu näyttö]
portrait orientation pystysuunta [:= tulostussuunta jossa tekstirivit ovat paperin lyhyemmän sivun suuntaisia]
Portugal Portugali
Portuguese I as portugalilainen II s portugalin kieli
posh hieno ⁅hotel hotelli, car auto, dinner päivälliset⁆ ▶ in a posh setting hienossa ympäristössä
position 1 asema, virka 2 kanta, näkemys 3 paikka [:= merkin numerolla ilmaistu kohta merkkijonossa] 4 Pörssi osake-omistus(tilanne), (keinottelu-) asema, positio (* tietyllä hetkellä) ▶ we should only negotiate from a position of strength […]
positioning asemointi [:= kursorin sijoittaminen määräpaikkaan esim. hiiren avulla]
positive discrimination vähemmistöjen tahallinen suosiminen (* esim. työpaikkoja täytettäessä)
possession 1 omistaminen 2 hallussapito 3 omaisuusesine ▶ the papers are in my possession paperit ovat minun hallussani
possessions pl omaisuus
POST [= Power-On Self Test] laitteen virtaa kytkettäessä suoritettava itsetestaus
post I s 1 paikka, virka 2 posti II vt 1 postittaa ⁅a letter kirje⁆ 2 tiedottaa, ilmoittaa ⁅dimished earnings huonontuneesta tuloksesta⁆ 3 Kirjanpito kirjata, siirtää ⁅to the ledger […]
post-Communist jälkikommunistinen ⁅economy talous⁆
post-free adv 1 postimaksutta 2 postikulut mukaanlukien
post-industrial jälkiteollinen ⁅society yhteiskunta⁆
Post-it TNnote Post-it TN -tarramuistilappu

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi