etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

prepayment etukäteismaksu, etukäteissuoritus
preprocess vt yl, Atk esikäsitellä ⁅raw materials raaka-aineita; waste jätteitä; a file tiedosto⁆
preprocessing yl, Atk esikäsittely
preproduction I s esituotanto II a esituotanto- ⁅model malli⁆ [:= ennen varsinaista valmistusta koe-, testaus-, arvostelu- yms tarkoituksiin tuotettu]
prerecorded tape äänitetty nauha; videonauha
prerecorded video videofilmi
prerelease version esiversio [:= ennen varsinaista ohjelman kaupallista julkistusta suppealle joukolle levitetty versio, esim. käyttöjärjestelmän koeversio]
preschool education esiopetus
preschooler esikoululainen
prescription drugs pl reseptilääkkeet
presence läsnäolo; osallistuminen ▶ they are trying to achieve a global presence he yrittävät päästä esiin maailmanlaajuisesti ▷ strong marketing aimed at establishing national presence could make the product a big hit kansallisen näkyvyyden saavuttamiseen pyrkivä vahva […]
present I s 1 lahja 2 Kielioppi preesens II a 1 läsnäoleva 2 nykyinen ⁅value arvo, price level hintataso⁆ III vt 1 esittää ⁅thanks kiitokset, a play näytelmä⁆ 2 […]
presentation 1 henkilön esittely 2 liikkeenjohdon esitys, alustus 3 (teatteri-tms) näytös 4 tuotteen esillepano ▶ I called on him to do the presentation pyysin häntä pitämään esityksen, pyysin häntä alustamaan asiasta
presentation graphics Ipl Atk esitysgrafiikka [:= liike-elämässä: havaintoesitysten pitoon palavereissa yms tarvittavat graafiset ohjelmat, esim. Harvard Graphics TN ]
presentation software Isg Atk esitysohjelmat [:= liike-elämässä: havaintoesitysten pitoon palavereissa yms tarvittavat ohjelmat]
presenter 1 vekselin esittäjä 2 Tv ja radio juontaja
preserve vt säilyttää ▶ to preserve market share säilyttää markkinaosuutensa
preset vt {-set, -set} esivalita, valita ennakolta
presidency 1 presidentinvirka; puheenjohtajuus; pääjohtajuus, toimitusjohtajuus; rehtorinvirka 2 presidenttikausi; puheenjohtajakausi; pääjohtajakausi, toimitusjohtajakausi; rehtorikausi 3 USA presidentin kanslia (ja presidentin johtamat virastot) 4 EU […]
president 1 presidentti 2 puheenjohtaja 3 pääjohtaja, toimitusjohtaja 4 yliopiston rehtori ▶ president of the European Commission Euroopan komission puheenjohtaja
president-elect tuleva pääjohtaja
presidential race presidentinvaalikilpa
press I s 1 {the ~} lehdistö, lehdistön edustajat 2 lehtikirjoittelu 3 (kirja)paino 4 painokone 5 puristin 6 silitys, *prässäys II vt 1 puristaa; painaa; litistää, painaa kasaan 2 […]
press agent lehdistöedustaja
press conference lehdistötilaisuus

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi