etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

press coverage palstatila, kirjoittelu lehdissä ▶ the company's latest product announcement received much press coverage yhtiön uusin tuotejulkistus sai paljon palstatilaa
press event lehdistötapahtuma
press for vip ajaa ⁅a pay raise palkankorotuksia, changes muutoksia⁆
pressing kiireellinen ⁅payment maksu, order tilaus⁆
pressure painostus ▶ to put political pressure on the government painostaa hallitusta poliittisin keinoin
pressure cooker painekattila
pressure group painostusryhmä
pressure pen painekynä [:= digitointilaudan piirtokynä jonka avulla saadaan enemmän painamalla vahvempaa viivaa]
pressurized-water technology painevesireaktoriteknologia
prestige prestiisi, arvovalta
prestigious hieno
presume vt olettaa, arvella
presumption oletus
pretax earnings pl tulos ennen veroja
pretax profit voitto ennen veroja
Pretty Good Privacy [= PGP] [:= Phil Zimmermannin 1991 kirjoittama ja Internetissä levitetty salakoodausohjelma – sittemmin USA:n hallituksen vientikiellossa]
pretzels pl suolatikut [:= tankomaiset pienet keksituotteet]
prevailing vallitseva ⁅market price markkinahinta; price level hintataso, conditions olot⁆
preventive care ennaltaehkäisevä hoito
preventive maintenance ennaltaehkäisevä huolto
preview I s kirjoitintulostuksen esikatselu II vt esikatsella ⁅a page sivu⁆
price I s 1 yl hinta 2 (osake-) kurssi II vt hinnoitella ▶ it is somewhat difficult to put a price on this fledgling service tätä uudenuutukaista palvelua on jossain määrin vaikeaa hinnoitella ▷ we must try to get […]
price advantage hintaetu
price-and-earnings swings pl osakekurssin ja yhtiön tuloksen heilahtelut
price appreciation hintojen kohoaminen

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi