etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

price ceiling (ehdoton) hintakatto
price changes pl hintamuutokset; kurssimuutokset
price collapse hintaromahdus
price competition hintakilpailu
price-competitive hintakilpailukykyinen
price competitiveness hintakilpailukyky ▶ to maintain our price competitiveness säilyttää hintakilpailukykymme
price-conscious hintatietoinen
price consciousness hintatietoisuus
price controls pl hintasäännöstely
price cutting hinnanalennukset ▶ price cutting to gain market share can often end with no benefit to overall profit hinnanalennukset markkinaosuuksien saamiseksi voivat usein päättyä ilman mitään yrityksen voittoina näkyvää hyötyä
price-cutting battle hinnanalennustaistelu
price data pl hintatiedot
price differentiation tuotteen erottuminen hinnallaan (* muista kilpailevista tuotteista)
price discount hinnanalennus
price discrepancy poikkeama hinnoissa; poikkeama kursseissa ⁅between the stock market and the futures market osakemarkkinoiden ja termiinimarkkinoiden välillä⁆
price-earnings multiple osakkeen hinta-tulos -kerroin [:= osakkeen nykykurssi ilmaistuna vuosituloksen kerrannaisena] ▶ the company has a price-earnings multiple of 15 yhtiön osakkeen hinta-tulos -kerroin on 15
price-earnings ratio osakkeen hinta-tulos -suhde
price elasticity hintojen joustavuus
price fixing 1 hinnoista sopiminen, hintakartelli 2 [= legal ~] tariffisäännöstely
price-fixing agreement hintakartellisopimus
price-fixing suit hintakartellikanne
price floor (ehdoton) pohjahinta ▶ OPEC tried to set a price floor for crude OPEC pyrki asettamaan ehdottoman pohjahinnan raakaöljylle
price freeze hintojen jäädytys, hintasulku
price gouging am kohtuuttomien hintojen nyhtäminen
price hike am hinnankorotus

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi