etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

price support hintatuki
price-support program am {~-~ -me brit} hintatukiohjelma
price supports pl maatalouden hintatuet
price swings pl hintojen heilahdukset
price tag 1 hintalappu 2 hinta ▶ the hotel features gourmet cooking and a high price tag hotellissa on gourmet-tason ravintola ja kova hintataso ▷ would it be right to put a price tag on citizenship? olisiko oikein, että kansalaiseksi pääseminen maksaisi?
price-to-book ratio osakkeen hinnan suhde kirjanpitoarvoon [:= osakkeen hinta jaettuna sen kirjanpitoarvolla]
price volatility kurssien häilyvyys
price war hintasota ▶ to wage a price war käydä hintasotaa
priceless mittaamattoman arvokas ⁅picture taulu⁆
prices current hinnasto
pricey* {tai *pricy} hinnakas, "arvokas", kallis
pricing hinnoittelu
pricing plan (firman noudattamat -) hinnoitteluperiaatteet
pricing policies pl hinnoittelukäytänteet, -käytäntö
pricing practices pl hinnoittelukäytänteet, -käytäntö
pricing rules pl hinnoittelusäännöt, hinnoitteluperiaatteet
pricing system hinnoittelujärjestelmä
pricing tactics Ipl hinnoittelutaktiikka
prima-facie case [,praɪmə 'feɪʃɪ,ɪ -] selvä juttu, riidaton oikeustapaus
primage Merenkulku kaplaaki [:= lisäkorvaus rahdin huolellisesta käsittelystä]
primary activities pl yhtiön ensisijaiset toiminnot [:= tuotanto, myynti ja jakelu, ei asiakaspalvelu ja jälkimarkkinointi]
primary industries pl alkutuotanto, alkutuotannon alat, primäärisektori
primary legislation EU primäärilainsäädäntö [:= perustava EU-oikeus, EU:n perussopimukset, niiden muutokset ja eri maiden liittymissopimukset]
primary market Pörssi uusemissiomarkkinat
primary production ensisijainen tuotanto (* verrattuna yrityksen tukitoimintoihin)

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi