etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

Economic and Social Committee EU {the ~} talous- ja sosiaalikomitea [:= talouden ja työmarkkinoiden eturyhmien edustajista koostuva 222 jäseninen neuvoa-antava elin]
economic climate taloudellinen ilmapiiri ▶ the current economic climate has improved enough to make an impact on investor psychology nykyinen taloudellinen ilmapiiri on parantunut riittävästi, jotta sillä on vaikutusta sijoittajien mielentilaan
economic co-operation talousyhteistyö, taloudellinen yhteistyö ▶ we are encouraging greater economic co-operation kannustamme laajempaa taloudellista yhteistyötä
economic coercion talouspakotetoimet
economic collapse talousromahdus
economic conditions pl taloudelliset olosuhteet
economic cost Isg taloustieteilijän kustannukset (* kirjanpidollisten kustannusten vastakohtana)
economic costs pl vaikutukset taloudelle ▶ the economic costs of a bank failure just might be too great pankkikonkurssin vaikutukset taloudelle voisivat kuin voisivatkin osoittautua liian suuriksi
economic crisis {pl ~ crises} talouskriisi
economic crunch talousahdinko
economic cycle suhdannekierto
economic efficiency taloudellinen tehokkuus
economic embargo taloussaarto
economic environment taloudellinen toimintaympäristö ▶ small countries have to adapt to the new international economic environment pienten maiden täytyy sopeutua uusiin kansainvälisiin taloudellisiin olosuhteisiin
economic equality taloudellinen tasa-arvo
economic expansion 1 talouden kasvu, talouskasvu 2 talouskasvun vaihe, kasvusuhdanne, noususuhdanne, korkeasuhdanne ▶ an engine of economic expansion talouskasvun moottori, talouskasvua pyörittävä moottori
economic forces pl taloudelliset voimat ▷ the policies of the government are being shaped by international economic forces kansainväliset taloudelliset voimat muovaavat hallituksen politiikkaa
economic forecaster talousennusteiden tekijä
economic forecasting talousennusteiden teko
economic fundamentals pl 1 talouden perusasiat, talouden perusta 2 taloudelliset perusasiat
economic geography talousmaantiede
economic growth talouden kasvu, talouskasvu
economic historian taloushistorioitsija
economic history taloushistoria
economic ills pl taloutta vaivaavat asiat ▶ this country's economic ills could be summed up as follows... tämän maan taloutta vaivaavat asiat voisi tiivistää seuraavasti...

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi