etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
G G7 GA GB GC GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GS GU GY

general failure (* DOS-sanoma) tarkemmin määrittelemätön toimintahäiriö
general ledger Kirjanpito pääkirja
general level of prices yleinen hintataso
general management jobs pl yritysjohtotehtävät ▶ top managers are usually picked from tough general management jobs huippujohtajiksi valitaan yleensä niitä, jotka ovat ensin olleet muissa vaativissa yritysjohtotehtävissä
general manager pääjohtaja
general overhead rate yleiskuluprosentti
general partner vastuunalainen yhtiömies
general partnership avoin yhtiö
general population koko väestö ▶ what is good for the general population is not necessarily good for diabetics mikä sopii koko väestölle yleensä ei välttämättä sovi diabeetikolle
general post office pääpostitoimisto
general practitioner yleislääkäri
general public {the ~} suuri yleisö
general-purpose computer yleistietokone
General Secretary NKP:n pääsihteeri
general store am (maaseutu)kauppa
general strike yleislakko
generalized system of preferences EU [= GSP] yleistetty suosituimmuusjärjestelmä [:= Aasiaan ja latinalaisen Amerikkaan sovellettu kauppavaihdon etujärjestely]
generally accepted accounting principles hyvä kirjanpitotapa
generally accepted auditing standards hyvä tilintarkastustapa
generate vt tuottaa ⁅further revenues lisätuloja; code koodia⁆; synnyttää ⁅new jobs uusia työpaikkoja⁆ ▶ after a year of distribution problems, the product now generates profits vuoden kestäneiden jakeluongelmien jälkeen tuote tuottaa nyt voittoa
generation 1 tuottaminen, generointi 2 sukupolvi [:= 1) tietokoneiden kehitysvaihe; 2) sukupolvivarmistusjärjestelmän tietty vaihe]
generation gap sukupolvien välinen kuilu
generator 1 generaattori, sähkögeneraattori 2 generaattori, kehitin [:= 1) laite joka tuottaa jotakin, esim. merkkikehitin; 2) ohjelma joka tuottaa jotakin, esim. sovelluskehitin] 3 tuottaja [:= ohjelmointi: ilmaus joka tuottaa useita tuloksia]
generic drugs pl ei-merkkilääkkeet [:= halvemmat, samat aineosat sisältävät, valmisteet, joidenkin merkkilääkkeiden patenttisuojan umpeuduttua]
generic products pl ei-merkkituotteet

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi