etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY

warranty 1 takuu 2 vakuutus 3 Laki sopimuksen erityisehto ▶ breach of warranty sopimuksessa mainitun erityisehdon täyttämättä jättäminen (* joka ei riitä sopimuksen purkamiseen, mutta kylläkin oikeuttaa vahingonkorvauksiin)
warranty claim takuuehtoihin perustuva vaatimus; takuukorjausvaatimus
warranty period takuuaika
warranty service takuuhuolto ▶ warranty service on the appliances the chain sells has increased lately myymäläketjun myymien laitteiden takuuhuolto on lisääntynyt viime aikoina
wary [cautious] varovainen; [restrained] pidättyväinen ▶ a negative assessment by rating agencies would make investors wary of the stock luokituslaitosten kielteinen arvio saisi sijoittajat suhtautumaan osakkeeseen pidättyvästi
wash I vt pestä ⁅one's hands kätensä; clothes vaatteita⁆ II vi peseytyä III s 1 auton pesu 2 peseytyminen 3 [laundry] pyykki ▶ they washed gravel from the riverbed for gold […]
Wash. [= Washington] Washington(in osavaltio)
washbasin brit (käsien)pesuallas (* vrt am sink)
washer prikka [:= mutterin tai pultin pään aluslevy]
washing machine pesukone
Washington Washington(in osavaltio) 1 [= ~ D.C.] Washington [:= USA:n pääkaupunki; USA:n hallitus; USA:n keskushallinto] 2 Washington(in osavaltio)
Washington D.C. Washington D.C. [:= USA:n pääkaupunki]
Washingtonian washingtonilainen
WASP [= White Anglo-Saxon Protestant] am valkoinen anglosaksista sukujuurta oleva protestantti
wastage hukka, hävikki
waste I s 1 jätteet 2 haaskaus 3 hukka, hävikki II vt haaskata
waste-collection center am jäteasema
waste incineration plant jätteenpolttolaitos
waste of money rahanhukka
waste product (hyödytön) sivutuote
waste site kaatopaikka ▶ to clean up abandoned waste sites puhdistaa käytöstä poistetut kaatopaikat
waste-water treatment jätevesien käsittely
wasteland joutomaa
watch I V 1 (ranne-) kello 2 valvontavuoro II Isg valvonta III vt 1 katsoa; katsella; tuijottaa 2 valvoa, seurata, pitää silmällä, tarkkailla 3 valvoa, pysytellä valveilla 4 varoa […]
watchdog 1 kuv valvoja 2 Atk vahtikoira [:= jatkuvatoiminen valvontajärjestely tai -laite]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi