etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

private company GB (supistettujen muodollisuuksien alainen ei-pörssi-) osakeyhtiö
private corporation USA osakeyhtiö, private corporation
private economy yksityinen sektori
private enterprise yksityisyritteliäisyys
private-enterprise economy yksityisyritteliäisyyteen perustuva talous
private funds pl yksityiset varat
private-label contract sopimus tuotteiden valmistamisesta tilaajan nimellä tai logolla
private law Laki yksityisoikeus
private limited company [= Pte] osakeyhtiö, private limited company
private ownership yksityisomistus
private pension fund yksityinen eläkesäätiö
private prison company USA yksityinen vankilayhtiö
private providers pl yksityiset palveluntuottajat (* esim. kunnallistaloudessa)
private school yksityinen koulu
private secretary yksityissihteeri
private sector yksityissektori
private-sector company yksityissektorin yritys
private-sector economists pl yritystalouteen erikoistuneet taloustieteilijät
private telephone exchange yksityinen puhelinvaihde
private university yksityinen yliopisto
private variable yksityinen muuttuja [:= tietyn rutiinin (ja mahdollisesti sen alirutiinien) tuntema muuttuja, sama kuin local variable]
privately-held company USA perheyhtiö, perheosakeyhtiö ▶ to take a privately-held company public tehdä perheyhtiöstä pörssiyhtiö
privatization {tai privatisation brit} yksityistäminen ▶ Britain's utility privatisations yleishyödyllisten laitosten yksityistäminen Englannissa
privatization program yksityistämisohjelma ▷ France's privatization program Ranskan yksityistämisohjelma
privatization voucher yksityistämiskuponki (* entisissä sosialistimaissa)

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi